Välj en sida

Ytvattenteamet betjänar med sakkännedom och yrkesskicklighet såväl på vattenyta som under ytan.

LUVYs ytvattenteam fick förstärkning, då FD Heidi Tanttu anslöt sig till gruppen i början av sommaren 2021. Genom Heidi fick vi till teamet färskt bottendjurskunnande samt som en helt ny nisch ett paleolimnologiskt tillvägagångssätt inkluderande metodiken. Genom paleolimnologiska metoder  får man information om vattendragens historia genom, att till exempel undersöka skal av kiselalger, som avlagrats i bottensedimenten.

Men ingen förnyelse utan att man också måste avstå någonting, eftersom vårt team å andra sidan måste avstå från sin långvariga vattendragssakkunniga Ralf Holmberg, som så småningom, då han avgår med pension, inte längre nästa år deltar i det egentliga arbetet som vattendragssakkunnig i LUVY. Med Ralf förlorar LUVY en erfaren kustvattenexpert, för vars omfattande och framgångsrika arbete vi är mycket tacksamma. Lyckligtvis får vi ännu tillsvidare njuta av Ralfs kunnande i egenskap av översättare av våra sakkunnigtexter till svenska.

Via vårt ytvattenteam sköts alla ärenden rörande vattendragsundersökningar allt från planering av undersökningar och uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering av resultaten. Våra kunder är såväl områdets kommuner, industrin och företag som skyddsföreningar och privatkunder. Vi känner vårt verksamhetsområde utmärkt och vi skräddarsyr alltid undersökningarna så, att de motsvarar kundens önskemål.