Välj en sida

Bild: Provfisket i Kalljärvi sjö år 2019 visade, att mörtfiskarnas relativa andel av fiskbeståndet är mycket stort. På bilden förundrar sig undersökningsansvariga Lauri Lukka över den rikliga fångsten.

Man utför vårdfiske i Kalljärvi skö under detta år inom ramen för Veikkola vattendragsprojekt. Kalljärvi är den sjö av projektets tre sjöar (Perälän-, Lammin- och Kalljärvi) som mest lider av de men, som övergödningen medför.

Veikkola vattendragsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf är inne på sitt tredje år. Under detta år utför man vårdfiske i Kalljärvi sjö. ”I år effektiverar man vårdfisket i Kalljärvi sjö så, att det mångdubblas jämfört med tidigare år, så att det massiva mörtbeståndet fås reducerat och fiskbeståndets uppbyggnad förbättrat.” konstaterar vattendragssakkunniga Jussi Vesterinen från Västra Nylands vatten och miljö rf.

Jomiset Oy inleder notdragningen med början på måndagen vecka 32. Man önskar att talkofolk kommer till platsen!

Tidtabellen för detta års vårdfiske:

3.–5.8.2020        3 dagar

13.–14.8.2020   2 dagar

18.–19.8.2020   2 dagar

26.–28.8.2020   3 dagar

10.–11.9.2020   2 dagar

14.–15.9.2020   2 dagar

Tot:                     14 dagar

Tilläggsuppgifter:

Jussi Vesterinen
Vattendragssakkunnig
LUVY
jussi.vesterinen(at)luvy.fi
0503079648