Välj en sida

Bild: I ett miljövänligt och tryggt stall bor en välmående häst.

Inom projekten Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 och Hiidenvesi sjös restaurering inleddes år 2020 ett pilotprojekt gällande miljörådgivning till häststall. Rådgivningsverksamheten fortsätter i Västra Nyland under år 2021. Målsättningen med rådgivningen är, att erbjuda information och lösningar till stallen, då det gäller att minska vattendragsbelastningen samt att främja miljöskyddet.

Häststallens miljörådgivare beger sig ut till stall i Västra Nyland i början av juni. Vid rådgivningen gör man stallvisa besök, vars syfte är, att tillsammans med stallets ägare eller med hästföretagare gå igenom läget när det gäller stallets miljöbelastning. ”Vi ger råd och förbättringsförslag vid behov samt berättar om lagstiftningen och miljöskyddsbestämmelserna”, berättar projektets rådgivare Kirsi Mansilla vid Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). ”En ansvarsfull miljövård vid häststallen säkerställer en trygg verksamhetsmiljö och skapar välmående åt hästarna, kunderna och företagaren”, tillägger Mansilla.

Såsom under år 2020 tar man kontakt med stallen per brev, där man erbjuder möjlighet till ett kartläggnings- och rådgivningsbesök. ”Vi beaktar under denna sommar det rådande coronaläget. Rådgivningen sker utomhus och skydd och skyddsavstånd tas i beaktande. Det är också möjligt att ge rådgivningen på distans som videosamtal eller vanligt telefonsamtal”, förklarar Mansilla.

Man har inom projektet publicerat skriftligt informationsmaterial om häststallens miljö- och vattenskydd. Materialet är en kortare broschyr ”Miljöskydd i häststallen” samt den mera omfattande miljöguiden ”Råd till häststall gällande skötseln av miljöärenden och tillstånd”. Avsikten med den kortare broschyren är, att påminna om, varför det är viktigt att bry sig om stallens miljöärenden. I den längre guiden har man samlat uppgifter om stallens gödselbehandling, lagstiftning, avfallshantering och avloppsvatten. Informationsbladen innehåller emellertid inte uppgifter om kommunernas miljöskyddsbestämmelser.

Vattenskyddets effektiviseringsprojekt 2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målsättningen är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen. Nylands NTM-central finansierar projekten Sjundeå å:s restaurering samt restaureringen av Hiidenvesi sjö under åren 2020–2022 till 50 % av de uppkomna kostnaderna med medel från vattenskyddets effektiviseringsprogram. Som grundfinansiärer i Hiidenvesi-projektet fungerar kommunerna Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue samt LUVY. Sjundeå å 2030-projektets grundfinansiärer är kommunerna Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå samt LUVY.

Häststallsguiderna och tilläggsinformation fins på Vattnenskvalitet-sidan:

Tilläggsuppgifter:

Kirsi Mansilla
rådgivare, projektarbetare
LUVY
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
Sjundeå å-projektets projektchef
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Jussi Vesterinen
Hiidenvesi restaureringsprojektets projektchef
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648