Välj en sida

Janne “Fiskeriminister” Rautio ger råd hur man hanterar fisk. (LUVY / Maj Rasilainen)

Drygt 20 deltagare bekantade sig under ledning av Janne “Fiskeriminister” Rautio med nyttoanvändning av mörtfiskar, hantering av mörtfisk och dessutom tillredde man burkmört vid fiskmatsdagen ”Pålägg av mörtfisk”, som arrangerades av Västra Nylands HOLA Lake II projektet onsdagen den 28.9.

“Klassrummet var fullt av verkligt ivriga deltagare! Och de var på riktigt intresserade av att använda mörtfisk till föda. Jag har efter kursen i min e-post fått några mejl, där man berömmer den på kursen tillredda burkmörtens och -braxens utmärkta smak” berättar en glad Janne Rautio

Även deltagarna var nöjda. ”Mörtkursen var full av idéer och väckte nya tankar. Efter kursen kastas inte en enda mört till rävarna, utan man funderar på hur man kunde få mera. Burkinlagd mört visade sig vara himla god” kommenterade Mervi Vatanen, som deltog i evenemanget.

Rautio fortsätter ytterligare kring nyttoanvändningen av mört: “Under de senaste åren har intresset för mörtens användbarhet som föda stigit kraftigt, tack för det till media som tagit upp saken i positiv dager. Uppskattningen av våra mindre utnyttjade fiskstammar kan även mätas på det sättet, att det har kommit ut många olika mörtfiskprodukter på marknaden och de har blivit allt populärare!”.

Det här märktes även i evenemangets popularitet, som överraskade arrangörerna fullständigt: antalet anmälningar och förfrågningar gällande kursen övergick 50. ”Det är härligt att märka, att folk är intresserade av att använda mörtfisk som föda. Många deltagare fiskade själv med katsa. Deras fångster har vart mörtfiskdominerade, och därför har många börjat leta efter olika sätt att utnyttja fångsten”, berättar HOLA Lake II-projektets projektkoordinator Maj Rasilainen.

Fisken, som användes, kom från ryssjor i sjön Enäjärvi i Vichtis. I Enäjärvi pågår ett treårigt projekt med effektiverat fiske, där det just nu under två månader utförs fångst med ryssjor. Den huvudsakliga fångsten under onsdagen var braxen och löja, men man fick även några mörtar. Totalt använde man ca 100 kg under onsdagen.

“Vi håller redan på och planerar vad vi skall arrangera under nästa år. Som följande har vi på kommande en tävling gällande mörtfiskrecept i slutet av året, så det lönar sig att följa med LUVYs sociala medier”, berättar Rasilainen ivrigt.

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Västra Nylands HOLA Lake II-projektet har erhållit en finansiering på  159 255,00 € från Ykkösakseli ry Leader-verksamhetsgruppen från programmet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Dessutom finansieras projektet av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvision. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojektet är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.