Välj en sida

Vattendragssakkunnig Aki Mettinen

Aki Mettinen – pensionerad

Aki Mettinen

Vattendragssakkunnig
FM – Limnologi och hydrobiologi samt ekologi och naturvård
aki.mettinen@luvy.fi
044 528 5001
Språk: finska, engelska och svenska

 

En mångsidig vattendragssakkunnig

Aki Mettinen är en långa linjens vattendragssakkunnig, som har många års erfarenhet av omfattande samkontroller samt kontroller av även de minsta vattendragen. Akis specialkunnande hänger samman med bottendjuren och biologiska uppföljningsmetoder samt användningen och tolkningen av dessa vid bestämmandet av vattendragens ekologiska tillstånd. Dessutom hör bestämningsarbete med hjälp av mikroskop till Akis kunnande jämte därtill hörande utlåtanden gällande hushållsvatten ss. brunnar samt vattendrag. Aki behärskar också IT-världen och fungerar som föreningens nyckelperson i ärende, som gäller bl.a. serveranvändarnas underhåll och IT-utrustningsresurserna. Aki ansvarar för den tekniska lagringen av forskningsresultaten såväl internt, som då det gäller data som skickas till myndigheterna. Tack vare Akis mångsidiga bakgrund och erfarenhet, kan man av honom beställa olika utvärderingar och utlåtanden om allt från vattendrag till omfattande MKB- och NATURA-helheter. Akis yrkesmässiga specialintresse är utvärdering av det ekologiska tillståndet samt fågelkarteringar. Att använda fåglar vid t.ex. utvärderingen av förändringar till följd av restaureringar av övergödda vattendrag, är en ny möjlighet, som intresserar Aki genom sitt långvariga intresse för fåglar och utförare av fågelräkningar.   Aki har tidigare under sin arbetskarriär fungerat bland annat i undervisningsuppdrag speciellt bland unga.

Tjänster
  • Vattendragskontroller
  • Utvärderingar av det ekologiska tillståndet
Publikationer
Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet