Välj en sida

Vattendragssakkunnig Aki Mettinen

Aki Mettinen

Aki Mettinen

Vattendragssakkunnig
FM – Limnologi och hydrobiologi samt ekologi och naturvård
aki.mettinen@luvy.fi
044 528 5001
Språk: finska, engelska och svenska

 

En mångsidig vattendragssakkunnig

Aki Mettinen är en långa linjens vattendragssakkunnig, som har många års erfarenhet av omfattande samkontroller samt kontroller av även de minsta vattendragen. Akis specialkunnande hänger samman med bottendjuren och biologiska uppföljningsmetoder samt användningen och tolkningen av dessa vid bestämmandet av vattendragens ekologiska tillstånd. Dessutom hör bestämningsarbete med hjälp av mikroskop till Akis kunnande jämte därtill hörande utlåtanden gällande hushållsvatten ss. brunnar samt vattendrag. Aki behärskar också IT-världen och fungerar som föreningens nyckelperson i ärende, som gäller bl.a. serveranvändarnas underhåll och IT-utrustningsresurserna. Aki ansvarar för den tekniska lagringen av forskningsresultaten såväl internt, som då det gäller data som skickas till myndigheterna. Tack vare Akis mångsidiga bakgrund och erfarenhet, kan man av honom beställa olika utvärderingar och utlåtanden om allt från vattendrag till omfattande MKB- och NATURA-helheter. Akis yrkesmässiga specialintresse är utvärdering av det ekologiska tillståndet samt fågelkarteringar. Att använda fåglar vid t.ex. utvärderingen av förändringar till följd av restaureringar av övergödda vattendrag, är en ny möjlighet, som intresserar Aki genom sitt långvariga intresse för fåglar och utförare av fågelräkningar.   Aki har tidigare under sin arbetskarriär fungerat bland annat i undervisningsuppdrag speciellt bland unga.

Tjänster
  • Vattendragskontroller
  • Utvärderingar av det ekologiska tillståndet
Publikationer
Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Sjundeå åns restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), arrangerar i juli Sjundeå åns festseminarium för kommuninvånare och fritidsboende. Evenemanget hålls på plats på Gårdskulla Gård och i samband med seminariet har deltagarna möjlighet att delta i en guidad tur på landsbygdsmuseum (på svenska och finska).   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet