Anu Suonpää-Espinola sv

Anu Suonpää-Espinola har ett digert hydrobiologiskt kunnande och hennes område är havsbottendjur. Till Anus ansvarsområden i LUVY hör bl.a. projektkoordinering och -planering, vattendragsundersökningar och -kontroller, forskningsdykning, bottendjursundersökningar, samkontroller samt uppgörandet av olika sakkunnigutlåtanden.