Välj en sida

Fältmästare Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Fältmästare, certifierad provtagare
arto.muttilainen@luvy.fi
0500 475 092
Språk: finska, svenska och engelska

 

Provtagningens stenhårda proffs och teamdragare

Arto Muttilainen har jobbat i LUVY som fältmästare allt sedan år 1985 eller i praktiken ända sedan han utexaminerades från vattenskydds- och fiskvattenvårdslinjen vid Pargas fiskeriläroanstalt. Arto känner områdets vattendrag som sina egna fickor och han är som provtagare verkligen mångkunnig. Han har certifikat för både vattendragsprovtagning och hydrologiska mätningar. Arto har också utfört provfiske. Till hans arbetsbild hör vattenprovtagningar i havet, sjöar, åar och små vatten samt i någon mån även hushållsvatten. Dessutom tar Arto biologiska prover såsom bottendjurs-, plankton och sedimentprover. Inom vattendragsprovtagningen ansvarar Arto främst för olika obligatoriska ytvattenkontroller. Han är ansvarsperson även då det gäller vattenståndsstationers granskningsmätningar och servicearbeten, som NTM-centralen beställt av LUVY. Arto har ett speciellt yrkesmässigt intresse för utvecklandet av representativ provtagning samt att lära sig nya provtagningsmetoder. Han verkar även som de certifierade provtagarnas representant i styrgruppen för provtagarnas certifieringssystem samt som medlem i fältmästarnas skolningsgrupp i Vattenskydd
Centralförening i Finland.

Tjänster
  • Provtagning
  • Hydrologiska mätningar
  • Fiskeriuppföljningar
Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet