Välj en sida

Fältmästare Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Arto Muttilainen

Fältmästare, certifierad provtagare
arto.muttilainen@luvy.fi
0500 475 092
Språk: finska, svenska och engelska

 

Provtagningens stenhårda proffs och teamdragare

Arto Muttilainen har jobbat i LUVY som fältmästare allt sedan år 1985 eller i praktiken ända sedan han utexaminerades från vattenskydds- och fiskvattenvårdslinjen vid Pargas fiskeriläroanstalt. Arto känner områdets vattendrag som sina egna fickor och han är som provtagare verkligen mångkunnig. Han har certifikat för både vattendragsprovtagning och hydrologiska mätningar. Arto har också utfört provfiske. Till hans arbetsbild hör vattenprovtagningar i havet, sjöar, åar och små vatten samt i någon mån även hushållsvatten. Dessutom tar Arto biologiska prover såsom bottendjurs-, plankton och sedimentprover. Inom vattendragsprovtagningen ansvarar Arto främst för olika obligatoriska ytvattenkontroller. Han är ansvarsperson även då det gäller vattenståndsstationers granskningsmätningar och servicearbeten, som NTM-centralen beställt av LUVY. Arto har ett speciellt yrkesmässigt intresse för utvecklandet av representativ provtagning samt att lära sig nya provtagningsmetoder. Han verkar även som de certifierade provtagarnas representant i styrgruppen för provtagarnas certifieringssystem samt som medlem i fältmästarnas skolningsgrupp i vattenskyddsföreningarnas förbund.

Tjänster
  • Provtagning
  • Hydrologiska mätningar
  • Fiskeriuppföljningar
Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet