Välj en sida

LUVYs avloppsvattenteam

Presentation av LUVYs avloppsvattenteam – yrkesskicklig hjälp åt såväl stora reningsverk som glesbygdens fastigheter

Bekanta dig med avloppsvattenteamet, som på bred bas sysslar med undersökningar av avloppsvatten, provtagningar och rådgivning. Som avloppsvattenteamets ryggrad verkar vår två sakkunniga, Marja Valtonen och Katriina Nummela, som har specialiserat sig på de tillståndsskyldiga reningsverkens frågor och behov av tjänster. Marja och Katriina är också certifierade provtagare och utöver dem ansvarar även certifierade Johan Lindholm för provtagningar i reningsverk. Vår sakkunnig, när det gäller avloppsvattenrådgivning, Kirsi Mansilla, ger å sin sida råd till fastigheter då det gäller glesbygdens avloppsvattenbehandling.

Via och koordinerat av våra reningsverkssakkunniga, kan man sköta allting som har med kontrollerna av utsläpp att göra, allt från planeringen av kontrollprogram till provtagning, analyser av vattenprov och rapportering. Vi utför även analyser av skadliga ämnen, miljötillståndsansökningar samt övriga förundersökningar gällande avloppsvatten. Som en garanti på våra avloppsvattenprovtagares kompetens, fungerar certifieringen, som med jämna mellanrum bör förnyas via kompetensbetyg vars giltighetstid garanterar att proven tas på rätt sätt och den vägen även säkrar provens och resultatens tillförlitlighet, korrekthet och jämförbarhet.

Den kostnadsfria och objektiva avloppsvattenrådgivningen gällande glesbygden, som LUVY via projektfinansiering från områdets kommuner har förverkligats redan under 12 års tid. Rådgivning erbjuds åt fastighetsägarna, de fast bosatta och stugägarna såväl per telefon (p. 045 7750 7725) som e-post (hajavesineuvonta@luvy.fi) i alla frågor gällande behandlingen av glesbygdens avloppsvattenbehandling. Tilläggsinformation finns på projektets hemsida. Rådgivningsområdenas karta samt rådgivningsmaterial finns på Vattnenskvalitet-webbsidan.

Avloppsvattenteamets medlemmar står målmedvetet bakom sitt ärende och följer aktivt med vad som händer i branschen samt deltar i skolningstillfällen. Dessutom arrangerar man även egna skolningstillfällen för områdets aktörer och innevånare.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Marja Valtonen sv

Katriina Nummela sv

Johan Lindholm sv

Kirsi Mansilla sv

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet