Välj en sida

Projektchef Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Projektchef
FM – geografi, specialiseringsstudier i naturgeografi
Språk:  finska, svenska, engelska, ryska

arbetsledig i tillfället

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och projektchef

Ekaterina Ikonen fungerar som projektchef i olika vattendragsrestaureringsprojekt. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör planering och koordineringen av vattendragsrestaureringar såsom våtmarker och vattenskyddsåtgärder inom lantbruket. Ekaterina har dragit ett markförbättringsprojekt med syfte att minska åkerområdenas vattendragsbelastning samt arrangerat skolnings- och åkerrenstillfällen för odlarna. Henne yrkesmässiga specialintresse är odlingsmarkernas vattenskyddsåtgärder samt en hållbar odling. Ekaterina har stor erfarenhet av informationsverksamhet såväl när det gäller att informera som att ordna olika evenemang. Hon har tidigare i sin arbetskarriär jobbat med vattendragsundersökningar och med naturskyddsområden samt fungerat inom organisationssektorn i skyddsprojekt gällande Östersjön.

Tjänster
  • Planering av restaureringar
  • Information och evenemang
Publikationer
Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet