Välj en sida

Projektchef Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Projektchef
FM – geografi, specialiseringsstudier i naturgeografi
Språk:  finska, svenska, engelska, ryska

arbetsledig i tillfället

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och projektchef

Ekaterina Ikonen fungerar som projektchef i olika vattendragsrestaureringsprojekt. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör planering och koordineringen av vattendragsrestaureringar såsom våtmarker och vattenskyddsåtgärder inom lantbruket. Ekaterina har dragit ett markförbättringsprojekt med syfte att minska åkerområdenas vattendragsbelastning samt arrangerat skolnings- och åkerrenstillfällen för odlarna. Henne yrkesmässiga specialintresse är odlingsmarkernas vattenskyddsåtgärder samt en hållbar odling. Ekaterina har stor erfarenhet av informationsverksamhet såväl när det gäller att informera som att ordna olika evenemang. Hon har tidigare i sin arbetskarriär jobbat med vattendragsundersökningar och med naturskyddsområden samt fungerat inom organisationssektorn i skyddsprojekt gällande Östersjön.

Tjänster
  • Planering av restaureringar
  • Information och evenemang
Publikationer
Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Sjundeå åns restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), arrangerar i juli Sjundeå åns festseminarium för kommuninvånare och fritidsboende. Evenemanget hålls på plats på Gårdskulla Gård och i samband med seminariet har deltagarna möjlighet att delta i en guidad tur på landsbygdsmuseum (på svenska och finska).   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet