Välj en sida

Projektarbetare Erkka Laitinen

Erkka Laitinen

Erkka Laitinen

Projektarbetare
PM  – vattenpolitik; Ingenjör YHS (vattenekologi)
erkka.laitinen@luvy.fi
050 476 2884
Språk: finska, engelska, svenska, spanska och tyska

Sakkunnig i miljöteknik

Erkka Laitinen har ett mångsidigt kunnande, som utnyttjas främst i föreningens projektuppdrag. Erkka är magister specialiserad på vattenpolitik och ingenjör i miljöteknik. Erkka ansvarar i LUVY för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna och han har deltagit bland annat uppgörandet av sjöars restaureringsplaner. Erkka har kommit till huset på våren 2019 efter att först ha varit praktikant och därefter fortsatt som avloppsvattenrådgivare och projektarbetare. Hans yrkesmässiga specialintresse är mätteknik samt utnyttjandet av olika modelleringsredskap vid vattendragsrestaureringar. Erkka har tidigare i sin karriär jobbat som bl.a. redaktör och översättare.

Tjänster
  • Uppföljning av vattnens tillstånd
  • Provtagning
Publikationer
Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet