Erkka Laitinen sv

Erkka Laitinen har ett mångsidigt kunnande, som utnyttjas främst i föreningens projektuppdrag. Erkka är magister specialiserad på vattenpolitik och ingenjör i miljöteknik. Erkka ansvarar i LUVY för de kontinuerliga vattenkvalitetsmätningarna och han har deltagit bland annat uppgörandet av sjöars restaureringsplaner.