Välj en sida

LUVYs grundvattenteam

Presentation av LUVYs grundvattenteam – din hjälp i frågor som berör grundvattnet

Bekanta dig med LUVYs grundvattenteam, vars bärande krafter är våra sakkunniga Virve Ståhl och Katriina Nummela samt som certifierad provtagare Johan Lindholm. Via vårt grundvattenteam sköts alla tjänster, som rör grundvattenkontrollerna, allt från planeringen av kontrollerna och installeringen av observationsrör till provtagning, analyser och rapportering av resultaten. Installationen av observationsrören sköter vi via våra kontakter. Vi utför obligatoriska undersökningar av grundvattnet åt såväl enskilda operatörer som åt flera operatörer samtidigt i form av så kallade samkontroller. Hos oss lyckas såväl små som stora projekt. Även kontroller och provtagningar i samband med avstjälpningsplatser ordnar sig via vårt grundvattenteam.

Våra certifierade provtagare ansvarar för en kvalitativ grundvattenprovtagning i enlighet med direktiven. Proven analyseras i LUVYLab Oy Ab:s laboratorium, som vi äger, eller så skickas proven vidare för undersökning i våra pålitliga underleverantörers laboratorier och våra sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten samt rapporteringen. Vi gör även olika grundvattenutredningar, -granskningar och skyddsplaner samt avger utlåtanden.

Medlemmarna i vårt grundvattenteam är mycket medvetna om grundvattnets betydelse för vattenförsörjningen för områdets befolkning och företag och följer därför medmålmedvetet med utvecklingen i branschen samt deltar i branschens evenemang och skolningstillfällen.

Bekanta dig med team-medlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Virve Ståhl sv

Katriina Nummela sv

Johan Lindholm sv

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Lojo-områdets grundvatten är av god kvalitet

Årsrapporten över samkontrollen av Lojos grundvatten år 2021 har blivit klar. En samkontroll av grundvattnen har utförts allt sedan år 2005 och i kontrollen år 2021 deltog 15 kontrollobjekt. Kvalitetskontroller av grundvattnet och nivåmätningar gjordes i ca 18 provtagningsrör eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen ingick åtta grundvattentäkter på Lojoåsen, bergsgrundvattnet i Tytyri och tre utomstående vattentäkter på Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet