Välj en sida

Vattendragssakkunnig Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Fisk- och vattendragssakkunnig
FT – akvatiska vetenskaper (limnologi och hydrobiologi),
iktyonom AMK (fisk- och miljöhushållning)
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648
Språk: finska, svenska och engelska

 

En inlandsvattensakkunnig med brett kunnande samt projektkoordinator

Jussi Vesterinens specialkunnande är främst inlandsvattnens funktion, vattenkvalitet, fiskbestånd och näringsvävar. I LUVY är hans ansvarsområden bland annat planering och förverkligandet av sjö och årestaureringar, uppföljningen av vattenkvaliteten, utredningar av tillståndet i näringsvävarna och fiskbestånden samt övriga fiskeriekonomiska arbeten, såsom nyttjande- och vårdplaner. Jussis yrkesmässiga specialintresse är, att finna lösningar på hur man förbättrar vattendragens tillstånd genom att beakta de olika ekonomiska sektorerna såsom fisk-, vatten-, mark- och skogshushållning.  Tack vare hans breda utbildningsbakgrund, har han såväl ett praktiskt som teoretiskt kunnande och beredskap för planerandet och förverkligandet av vattenvårdsåtgärder på ett ändamålsenligt sätt. Jussi har tidigare under sin arbetskarriär fungerat bland annat som stipendieforskare i Jyväskylä universitet samt forskardoktor i Östra Finlands universitet i projekt där man har undersökt hur de näringsämnen och organiska ämnen, som rinner från avrinningsområden, påverkar sjöarnas produktion, näringsvävens funktion och deras kvalitet.

Tjänster
 • Utredningar av fiskbeståndens tillstånd
 • Uppföljningar av vattnens kvalitet
 • Fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner
 • Sjörestaureringsplaner
 • Restaureringar av rovfiskarnas reproduktionsområden
 • Utredningar av näringsvävarnas tillstånd
 • Restaureringsplaner för strömmande vatten
Publikationer
Rapporter (ej offentliga)
 • Vesterinen, J. Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2019. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 80/2020.
 • Vesterinen, J. Gennarbyvikenin kalastustiedustelu 2019 sekä veden laadun seuranta vuonna 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 73/2020.
 • Vesterinen, J. Lepinjärven (Läppträsket) koekalastus 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 72/2020.
 • Vesterinen, J. Vanjärven koekalastus 2020. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Raportti 71/2020
 • Kasteluveden käytön vaikutukset Siuntionjoen vesistön Natura 2000 -alueen kalastoon ja pohjaeläimiin. Lausunto 5.6.2020 Uudenmaan ELY-keskukselle.
Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Avloppsvattensystem kräver underhåll och skötsel året runt

Underhåll av avloppsvattensystemet lönar sig att göra regelbundet under hela året, och är en viktig del av fastighetsskötseln. Det lönar sig att kontrollera avloppsvattensystemens skick och funktionsduglighet efter sommaren, före snön lägger sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet