Jussi Vesterinen sv

Jussi Vesterinens specialkunnande är främst inlandsvattnens funktion, vattenkvalitet, fiskbestånd och näringsvävar. I LUVY är hans ansvarsområden bland annat planering och förverkligandet av sjö och årestaureringar, uppföljningen av vattenkvaliteten, utredningar av tillståndet i näringsvävarna och fiskbestånden samt övriga fiskeriekonomiska arbeten, såsom nyttjande- och vårdplaner.