Välj en sida

Vattendragssakkunnig Katja Pellikka

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Vattendragssakkunnig
AFM – limnologi
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452
Språk: finska och engelska

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och -undersökningar

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och -undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram, analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag. Katjas yrkesmässiga specialintressen är sjörestaureringar, kontinuerligt mätande apparatur samt vattenskyddslösningar. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som forskare i små vatten (dammar, bäckar och källor) samt sakkunnig gällande stadsvatten i olika planeringsprojekt. Under sin karriär har Katja även undersökt tillståndet i kustvattnen samt dagvatten samt deras innehåll av skadliga ämnen, analyserat djurplanktonprover, utvecklat kvalitets och GIS-system samt undersökt och utvecklat bäckundersökningarna med hjälp av kontinuerligt mätande mätningsapparatur.

Tjänster
  • Vattendragsrestaureringar
  • Restaureringsplaner
  • Vattendragskontroller
  • Djurplanktonundersökningar
  • Kontroller med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur
  • Uppföljningar av dagvatten
  • Granskningar av tillrinningsområden
Publikationer
Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet