Välj en sida

Vattendragssakkunnig Katja Pellikka

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Vattendragssakkunnig
AFM – limnologi
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452
Språk: finska och engelska

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och -undersökningar

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och -undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram, analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag. Katjas yrkesmässiga specialintressen är sjörestaureringar, kontinuerligt mätande apparatur samt vattenskyddslösningar. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som forskare i små vatten (dammar, bäckar och källor) samt sakkunnig gällande stadsvatten i olika planeringsprojekt. Under sin karriär har Katja även undersökt tillståndet i kustvattnen samt dagvatten samt deras innehåll av skadliga ämnen, analyserat djurplanktonprover, utvecklat kvalitets och GIS-system samt undersökt och utvecklat bäckundersökningarna med hjälp av kontinuerligt mätande mätningsapparatur.

Tjänster

  • Vattendragsrestaureringar
  • Restaureringsplaner
  • Vattendragskontroller
  • Djurplanktonundersökningar
  • Kontroller med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur
  • Uppföljningar av dagvatten
  • Granskningar av tillrinningsområden

Publikationer

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet