Välj en sida

Vattendragssakkunnig Katja Pellikka

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Vattendragssakkunnig
AFM – limnologi
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452
Språk: finska och engelska

 

Sakkunnig i vattendragsrestaureringar och -undersökningar

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och -undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram, analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag. Katjas yrkesmässiga specialintressen är sjörestaureringar, kontinuerligt mätande apparatur samt vattenskyddslösningar. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som forskare i små vatten (dammar, bäckar och källor) samt sakkunnig gällande stadsvatten i olika planeringsprojekt. Under sin karriär har Katja även undersökt tillståndet i kustvattnen samt dagvatten samt deras innehåll av skadliga ämnen, analyserat djurplanktonprover, utvecklat kvalitets och GIS-system samt undersökt och utvecklat bäckundersökningarna med hjälp av kontinuerligt mätande mätningsapparatur.

Tjänster
  • Vattendragsrestaureringar
  • Restaureringsplaner
  • Vattendragskontroller
  • Djurplanktonundersökningar
  • Kontroller med hjälp av kontinuerligt mätande apparatur
  • Uppföljningar av dagvatten
  • Granskningar av tillrinningsområden
Publikationer
Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet