Katja Pellikka sv

Katja Pellikka är mångsidig med lång erfarenhet av olika vattenskyddsuppdrag såväl gällande små vatten som sjöar och även Östersjön. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör speciellt planeringen av vattendragsrestaureringar och -undersökningar, uppgörande av åtgärdsprogram, analyser av djurplankton samt övriga sakkunniguppdrag.