Välj en sida

Projektarbetare Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Rådgivare, projektarbetare
Natur- och miljörådgivare, Hyria koulutus Oy
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938
Språk: finsk, spanska, engelska och svenska

Rådgivare för många olika behov

Kirsi Mansilla fungerar som avloppsvattenrådgivare inom LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojekt, där hon ger råd till fastighetsägarna i frågor som rör ämnet. Till Kirsis uppgifter hör också rådgivning till häststall, som en del av Sjundeå å 2030-projektet. Hennes yrkesmässiga specialintresse är havens och sjöarna välmående, som fick sin början, då hon som 18 åring fick sitt dykarkort. Kirsi har tidigare under sin yrkeskarriär jobbat bl.a. i en fiskodlingsanstalt i Andalusien i Spanien, där man utöver kaviar även producerade kött av stör och öring.

Tjänster
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Häststallens miljörådgivning
Publikationer
Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

LUVY bjuder in samtliga vattenägare och markägare i närområdet kring Tjusträsk och Vikträsk samt invånarna eller andra, som är intresserade av sjöarnas tillstånd samt skötsel, till ett tillfälle där man informerar om sjöarnas restaureringsplaner och övriga aktuella teman som sammanhänger med detta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet