Välj en sida

Rådgivare Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Rådgivare, projektarbetare
Natur- och miljörådgivare, Hyria koulutus Oy
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938
Språk: finsk, spanska, engelska och svenska

 

Rådgivare för många olika behov

Kirsi Mansilla fungerar som avloppsvattenrådgivare inom LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojekt, där hon ger råd till fastighetsägarna i frågor som rör ämnet. Till Kirsis uppgifter hör också rådgivning till häststall, som en del av Sjundeå å 2030-projektet. Hennes yrkesmässiga specialintresse är havens och sjöarna välmående, som fick sin början, då hon som 18 åring fick sitt dykarkort. Kirsi har tidigare under sin yrkeskarriär jobbat bl.a. i en fiskodlingsanstalt i Andalusien i Spanien, där man utöver kaviar även producerade kött av stör och öring.

Tjänster
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Häststallens miljörådgivning
Publikationer
Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet