Välj en sida

Projektarbetare Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Rådgivare, projektarbetare
Natur- och miljörådgivare, Hyria koulutus Oy
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938
Språk: finsk, spanska, engelska och svenska

Rådgivare för många olika behov

Kirsi Mansilla fungerar som avloppsvattenrådgivare inom LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojekt, där hon ger råd till fastighetsägarna i frågor som rör ämnet. Till Kirsis uppgifter hör också rådgivning till häststall, som en del av Sjundeå å 2030-projektet. Hennes yrkesmässiga specialintresse är havens och sjöarna välmående, som fick sin början, då hon som 18 åring fick sitt dykarkort. Kirsi har tidigare under sin yrkeskarriär jobbat bl.a. i en fiskodlingsanstalt i Andalusien i Spanien, där man utöver kaviar även producerade kött av stör och öring.

Tjänster
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Häststallens miljörådgivning
Publikationer
Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet