Välj en sida

Rådgivare Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Rådgivare, projektarbetare
Natur- och miljörådgivare, Hyria koulutus Oy
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938
Språk: finsk, spanska, engelska och svenska

 

Rådgivare för många olika behov

Kirsi Mansilla fungerar som avloppsvattenrådgivare inom LUVYs glesbygdsavloppsvattenprojekt, där hon ger råd till fastighetsägarna i frågor som rör ämnet. Till Kirsis uppgifter hör också rådgivning till häststall, som en del av Sjundeå å 2030-projektet. Hennes yrkesmässiga specialintresse är havens och sjöarna välmående, som fick sin början, då hon som 18 åring fick sitt dykarkort. Kirsi har tidigare under sin yrkeskarriär jobbat bl.a. i en fiskodlingsanstalt i Andalusien i Spanien, där man utöver kaviar även producerade kött av stör och öring.

Tjänster
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Häststallens miljörådgivning
Publikationer
Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet