Välj en sida

Vattendragssakkunnig Maria Kihlström

Maria Kihlström

Vattendragssakkunnig
FM – biologi, specialiserad på miljöbiologi, Miljöplanerare (YHS)
maria.kihlstrom@luvy.fi
050 340 0258
Språk: svenska, finska och engelska

Vattendragssakkunnig och geodatakunnig

Maria Kihlström har en bred miljökännedom som utnyttjas såväl inom olika projekt som beställningsundersökningar. Hon behärskar också utmärkt geodatavärlden och till hennes specialansvarsområden hör också underhållet av LUVYs data inom geodata samt behandlingen och analyserna av geodata, som en del av rapporteringen. Marias yrkesmässiga specialintresse är, att undersöka kopplingarna mellan olika naturfenomen och deras orsaks-följd förhållanden samt ändamålsenlig nyttoanvändning av geografiskt data. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som lärare i vattenärenden vid yrkeshögskola samt som forskare i fiskparasitologi. Marias modersmål är svenska och hon ansvarar för sin del  för föreningens översättningar speciellt då det gäller projekten.

Tjänster

  • Vattendrag
  • Våtmarksärenden
  • Markförbättringsmedel
  • Geodata

Publikationer

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

Det nya numret av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finlans rf:s  informationstidskrift Aquaris har utkommit. Tidskriftens tema detta år är vattendragen och miljöhälsan. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och LUVYLab Oy Ab deltar i skapandet av tidskriften.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet