Välj en sida

Vattendragssakkunnig Maria Kihlström

Maria Kihlström

Vattendragssakkunnig
FM – biologi, specialiserad på miljöbiologi, Miljöplanerare (YHS)
maria.kihlstrom@luvy.fi
050 340 0258
Språk: svenska, finska och engelska

 

Vattendragssakkunnig och geodatakunnig

Maria Kihlström har en bred miljökännedom som utnyttjas såväl inom olika projekt som beställningsundersökningar. Hon behärskar också utmärkt geodatavärlden och till hennes specialansvarsområden hör också underhållet av LUVYs data inom geodata samt behandlingen och analyserna av geodata, som en del av rapporteringen. Marias yrkesmässiga specialintresse är, att undersöka kopplingarna mellan olika naturfenomen och deras orsaks-följd förhållanden samt ändamålsenlig nyttoanvändning av geografiskt data. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som lärare i vattenärenden vid yrkeshögskola samt som forskare i fiskparasitologi. Marias modersmål är svenska och hon ansvarar för sin del  för föreningens översättningar speciellt då det gäller projekten.

Tjänster
  • Vattendrag
  • Våtmarksärenden
  • Markförbättringsmedel
  • Geodata
Publikationer
Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Konkurrensutsättningen av vårdfiskeåtgärderna i det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi är avslutad och vårdfiskarna för år 2023 är valda – som följande i tur inom projektet står vinternotdragningen

Sjön Enäjärvi januari 2023. (LUVY / Jussi Vesterinen) Konkurrensutsättningen för åtgärderna inom det effektiverade fisket i sjön Enäjärvi i Vichtis har avslutats och vårdfiskarna för såväl notfisket som fisket med ryssja har valts. För vinter- och höstnotfisket valdes...

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet