Välj en sida

Vattendragssakkunnig Maria Kihlström

Maria Kihlström

Vattendragssakkunnig
FM – biologi, specialiserad på miljöbiologi, Miljöplanerare (YHS)
maria.kihlstrom@luvy.fi
050 340 0258
Språk: svenska, finska och engelska

 

Vattendragssakkunnig och geodatakunnig

Maria Kihlström har en bred miljökännedom som utnyttjas såväl inom olika projekt som beställningsundersökningar. Hon behärskar också utmärkt geodatavärlden och till hennes specialansvarsområden hör också underhållet av LUVYs data inom geodata samt behandlingen och analyserna av geodata, som en del av rapporteringen. Marias yrkesmässiga specialintresse är, att undersöka kopplingarna mellan olika naturfenomen och deras orsaks-följd förhållanden samt ändamålsenlig nyttoanvändning av geografiskt data. Hon har tidigare i sin karriär fungerat som lärare i vattenärenden vid yrkeshögskola samt som forskare i fiskparasitologi. Marias modersmål är svenska och hon ansvarar för sin del  för föreningens översättningar speciellt då det gäller projekten.

Tjänster
  • Vattendrag
  • Våtmarksärenden
  • Markförbättringsmedel
  • Geodata
Publikationer
Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

LUVY bjuder in samtliga vattenägare och markägare i närområdet kring Tjusträsk och Vikträsk samt invånarna eller andra, som är intresserade av sjöarnas tillstånd samt skötsel, till ett tillfälle där man informerar om sjöarnas restaureringsplaner och övriga aktuella teman som sammanhänger med detta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet