Välj en sida

Reningsverksingenjör Marja Valtonen

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Reningsverksingenjör, certifierad miljöprovtagare
DI – miljöteknik, specialiserad på hantering av utsläpp
marja.valtonen@luvy.fi
044 528 5025
Kielet: suomi, englanti

 

Sakkunnig gällande avloppsvattnens reningsprocesser

Marja Valtonens specialkunskapsområde är avloppsvattenreningsverkens processer och hanteringen av utsläppen. Till hennes arbetsuppgifter i LUVY hör de obligatoriska kontrollerna av avloppsvattenreningsverken och processavloppsvattnen och provtagningar på avloppsvatten processvatten. Marja gör också upp kontrollprogram och miljötillståndsansökningar för reningsverken. Hennes yrkesmässiga specialintresse är, att undersöka förekomsten av skadliga och farliga ämnen i avloppsvattnen. Marja har tidigare under sin yrkeskarriär bl.a. fungerat som reningsverksskötare vid en cellulosa- och pappersfabrik.

Tjänster
  • Avloppsvattenprovtagning
  • Avloppsvattenkontroller
  • Undersökningar av förekomsten av för miljön skadliga och farliga ämnen
  • Miljötillståndsansökningar
  • Kontrollprogram
Publikationer

Marjas rapporter är i huvudsak icke offentliga forskningsrapporter.  Marja producerar även belastningsavsnitten i årsrapporterna gällande ytvattnens samkontroller.

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet