Välj en sida

Reningsverksingenjör Marja Valtonen

Marja Valtonen

Marja Valtonen

Reningsverksingenjör, certifierad miljöprovtagare
DI – miljöteknik, specialiserad på hantering av utsläpp
marja.valtonen@luvy.fi
044 528 5025
Kielet: suomi, englanti

 

Sakkunnig gällande avloppsvattnens reningsprocesser

Marja Valtonens specialkunskapsområde är avloppsvattenreningsverkens processer och hanteringen av utsläppen. Till hennes arbetsuppgifter i LUVY hör de obligatoriska kontrollerna av avloppsvattenreningsverken och processavloppsvattnen och provtagningar på avloppsvatten processvatten. Marja gör också upp kontrollprogram och miljötillståndsansökningar för reningsverken. Hennes yrkesmässiga specialintresse är, att undersöka förekomsten av skadliga och farliga ämnen i avloppsvattnen. Marja har tidigare under sin yrkeskarriär bl.a. fungerat som reningsverksskötare vid en cellulosa- och pappersfabrik.

Tjänster
  • Avloppsvattenprovtagning
  • Avloppsvattenkontroller
  • Undersökningar av förekomsten av för miljön skadliga och farliga ämnen
  • Miljötillståndsansökningar
  • Kontrollprogram
Publikationer

Marjas rapporter är i huvudsak icke offentliga forskningsrapporter.  Marja producerar även belastningsavsnitten i årsrapporterna gällande ytvattnens samkontroller.

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Man slog fångstrekorden i sjön Enäjärvi vid höstfisket med not

Inom Enäjärvi effektiverat vårdfiske-projektet slog man måndagen den 14.11 rekordet då det gäller fångst per dag, då man avlägsnade uppskattningsvis 7 500 kg fisk från sjön. Som huvudentreprenörer vid det höstliga notfisket fungerade yrkesfiskarna Petteri och Aulis Kiiskilä. Kiiskiläs utförde även vinternotfisket under början av året. Totalt drar man not under 35 dagar av vilka en del görs på Poikkipuoliainen-sidan.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet