Välj en sida

Informationsansvarig Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Miina Rautiainen – arbetsledig

Informationsansvarig, projektingenjör
DI – vatten- och miljöteknik
Journalist (MA)
Språk: Finska, engelska och franska

 

Mångsidig sakkunnig i miljöinformation

Miina Rautiainens uppgifter hör den mångsidiga informationsverksamheten i LUVY gällande dagvatten, berättelsekartor samt projektkoordinering. Miina är till sin utbildning diplomingenjör i vatten- och miljöteknik samt journalist. Hon har tidigare jobbat som journalist inom teknikbranschen. I sitt diplomarbete modellerade Miina dagvattnen i Åbo centrum och hamnområdet. Miina är intresserad av utöver miljöinformation även av dagvatten, översvämningar och avloppsvatten samt deras inverkan på vattendragen.

Tjänster
 • Kommunikation
 • Berättelsekartor
 • Dagvattenutredningar
Julkaisut
  Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

  Tjusträsk och Vikträsk behöver kraftiga vattenskyddsåtgärder inom tillrinningsområdet för att bli i bättre skick

  Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet