Välj en sida

Informationsansvarig Miina Rautiainen

Miina Rautiainen – arbetsledig

Miina Rautiainen

Informationsansvarig, projektingenjör
DI – vatten- och miljöteknik
Journalist (MA)
Språk: Finska, engelska och franska

 

Mångsidig sakkunnig i miljöinformation

Miina Rautiainens uppgifter hör den mångsidiga informationsverksamheten i LUVY gällande dagvatten, berättelsekartor samt projektkoordinering. Miina är till sin utbildning diplomingenjör i vatten- och miljöteknik samt journalist. Hon har tidigare jobbat som journalist inom teknikbranschen. I sitt diplomarbete modellerade Miina dagvattnen i Åbo centrum och hamnområdet. Miina är intresserad av utöver miljöinformation även av dagvatten, översvämningar och avloppsvatten samt deras inverkan på vattendragen.

Tjänster
 • Kommunikation
 • Berättelsekartor
 • Dagvattenutredningar
Julkaisut
  Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

  Ett nytt nummer av tidskriften Aquarius har utkommit

  Det nya numret av Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finlans rf:s  informationstidskrift Aquaris har utkommit. Tidskriftens tema detta år är vattendragen och miljöhälsan. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och LUVYLab Oy Ab deltar i skapandet av tidskriften.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet