Välj en sida

Informationsansvarig Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Miina Rautiainen – arbetsledig

Informationsansvarig, projektingenjör
DI – vatten- och miljöteknik
Journalist (MA)
Språk: Finska, engelska och franska

 

Mångsidig sakkunnig i miljöinformation

Miina Rautiainens uppgifter hör den mångsidiga informationsverksamheten i LUVY gällande dagvatten, berättelsekartor samt projektkoordinering. Miina är till sin utbildning diplomingenjör i vatten- och miljöteknik samt journalist. Hon har tidigare jobbat som journalist inom teknikbranschen. I sitt diplomarbete modellerade Miina dagvattnen i Åbo centrum och hamnområdet. Miina är intresserad av utöver miljöinformation även av dagvatten, översvämningar och avloppsvatten samt deras inverkan på vattendragen.

Tjänster
  • Kommunikation
  • Berättelsekartor
  • Dagvattenutredningar
Julkaisut

    Tilaa uutiskirjeemme

    Valitse uutiskirjeet