Välj en sida

Informationsansvarig Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Miina Rautiainen

Informationsansvarig, projektingenjör
DI – vatten- och miljöteknik
Journalist (MA)
miina.rautiainen@luvy.fi 
050 331 6468
Språk: Finska, engelska och franska

 

Mångsidig sakkunnig i miljöinformation

Miina Rautiainens uppgifter hör den mångsidiga informationsverksamheten i LUVY gällande dagvatten, berättelsekartor samt projektkoordinering. Miina är till sin utbildning diplomingenjör i vatten- och miljöteknik samt journalist. Hon har tidigare jobbat som journalist inom teknikbranschen. I sitt diplomarbete modellerade Miina dagvattnen i Åbo centrum och hamnområdet. Miina är intresserad av utöver miljöinformation även av dagvatten, översvämningar och avloppsvatten samt deras inverkan på vattendragen.

Tjänster
 • Kommunikation
 • Berättelsekartor
 • Dagvattenutredningar
Julkaisut
  Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

  Med hjälp av uppfödning finns det hopp för Svartåns krympande bestånd av flodpärlmussla

  För ett år sedan fanns det små yngel av flodpärlmussla i Svartån för första gången på årtionden, då ca 200 små musslor, som fötts upp vid en anläggning i Norge, återvände till Svartån i uppfödningslådor. De små musslorna har klarat sig bra och tillsammans med de övriga skyddsåtgärderna inger den genom uppfödning åstadkomna nya generationen hopp inför framtiden.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet