Välj en sida

LUVYs planeringsteam gällande vattendragsrestaureringar

Presentation av LUVYs planeringsteam gällande vattendragsrestaureringar – till din hjälp då det handlar om vattenkvaliteten och vattenorganismernas levnadsområden

Bekanta dig med planeringsteamet gällande vattendragsrestaureringar, som består av ett stenhårt gäng av forsknings- och restaureringskunniga: Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen och Maria Kihlström. Föreningen förverkligar restaureringsplanering och förverkligande av åtgärder i vattendrag och tillrinningsområden med årtiondens erfarenhet. Att inleda ett restaureringsarbete förutsätter tillräckliga bakgrundsutredningar samt en sakkunnig planering, för att man skall lyckas, det vill säga förbättra tillståndet i det i fråga varande vattendraget. Vårt sakkunnigteam är också med i många av föreningens restaureringsprojekt, som koordinerare samt sakkunniga, vilket innebär, att de har stor erfarenhet även av att förverkliga planerna.

Vid planeringen av restaureringsåtgärderna i inlandsvattnen och vid kusten utnyttjar vi den färskaste informationen baserad på forskning för att försöka finna de effektivaste vårdmetoderna för att förbättra vattenkvaliteten och vattenorganismernas levnadsmiljöer. De metoder, som vi rekommenderar och använder, väljer vi på basen av deras effektivitet beroende på behovet av objektvattendragens vård och restaureringsbehov samt på förhållandet mellan den yttre och den inre belastningen. Ett långsiktigt och effektivt restaureringsarbete börjar med uppgörandet av en restaureringsplan, så att basen för restaureringsarbetet är noga övervägt och det mest lämpliga för vattendraget. Vi har uppgjort dylika restaureringsplaner för många vattendrag inom vårt område. Exempel på restaureringsåtgärder är restaurering av sjöars näringskedjor, kemikaliebehandling för utfällning av näringsämnen, restaureringar av rovfiskars reproduktionsområden, höjning av vattenytan samt olika knep för att bemästra den diffusa belastningen från tillrinningsområdena (sedimentationsbassänger, våtmarker, markförbättringsmedel, tvåstegsdiken). Restaurering av vattendrag är en omfattande helhet, där man beaktar utöver det stillastående vattnet även de rinnande vattnen och tillrinningsområdena. Vårt team jobbar också intimt i samarbete med teamen för tillrinningsområden och teamet för strömmande vatten, som presenteras som egna helheter.

Vårt restaureringsplaneringsteam består av en samling sakkunniga med breda och mångsidiga kunskaper, som utvecklar och uppdaterar sitt kunnande på et ambitiöst och långsiktigt sätt via vetenskaplig forskning och olika evenemang och skolningstillfällen inom branschen.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Katja Pellikka sv

Anu Suonpää-Espinola sv

Jussi Vesterinen

Erkka Laitinen sv

Maria Kihlström sv

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

Inbjudan: Tjusträsk- och Vikträsk-kväll 11.10.2023

LUVY bjuder in samtliga vattenägare och markägare i närområdet kring Tjusträsk och Vikträsk samt invånarna eller andra, som är intresserade av sjöarnas tillstånd samt skötsel, till ett tillfälle där man informerar om sjöarnas restaureringsplaner och övriga aktuella teman som sammanhänger med detta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet