Välj en sida

Vattendragssakkunnig Tiina Asp

Tiina Asp

Tiina Asp

Vattendragssakkunnig
FM – limnologi och hydrobiologi, Iktyonom (AMK)
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726
Språk: finska, engelska, svenska

 

Sakkunnig då det gäller vattendragsundersökningar samt koordinerare av fältarbetet

Tiina Asp är specialiserad på vattendragskontroller och fiskeriekonomiska kontroller. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör bland annat koordinering av fältarbetet och provtagningarna, de obligatoriska kontrollerna och samkontrollerna av ytvattnen samt olika vattendragskontroller. Tiinas yrkesmässiga specialintresse är bland annat Östersjöns undervattensnatur samt inlandsvattnens kräftbestånd. Tiina har tidigare i sin arbetskarriär fungerat som planerare samt deltagit i fältarbetet inom inventeringsprogrammet VELMU, gällande diversiteten i undervattensnaturen i havsområdena.

Tjänster
  • Ytvattnens obligatoriska undersökningar och samkontroller och uppdatering av kontrollprogrammen
  • Underökningar som sammanhänger med ytvattnens tillstånd
  • Biologiska undersökningar av vattendrag
  • Fiskeriekonomiska kontroller
  • Provfiske av kräfta
  • Strömningsmätningar
  • Koordinering av provtagningar
Publikationer
Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Beslut vid Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte

Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte år 2022 hölls som ett hybridmöte onsdagen den 30.11. På mötet godkändes föreningens vision och strategi för åren 2023–2027 samt föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Föreningens omsättning för år 2023 har uppskattats till ca 3 miljoner € och i föreningen arbetar ca 27 anställda. Ungefär hälften av omsättningen kommer från beställningsundersökningarna och den andra hälften från olika restaureringsprojekt.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet