Välj en sida

Vattendragssakkunnig Tiina Asp

Tiina Asp

Tiina Asp

Vattendragssakkunnig
FM – limnologi och hydrobiologi, Iktyonom (AMK)
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726
Språk: finska, engelska, svenska

 

Sakkunnig då det gäller vattendragsundersökningar samt koordinerare av fältarbetet

Tiina Asp är specialiserad på vattendragskontroller och fiskeriekonomiska kontroller. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör bland annat koordinering av fältarbetet och provtagningarna, de obligatoriska kontrollerna och samkontrollerna av ytvattnen samt olika vattendragskontroller. Tiinas yrkesmässiga specialintresse är bland annat Östersjöns undervattensnatur samt inlandsvattnens kräftbestånd. Tiina har tidigare i sin arbetskarriär fungerat som planerare samt deltagit i fältarbetet inom inventeringsprogrammet VELMU, gällande diversiteten i undervattensnaturen i havsområdena.

Tjänster
  • Ytvattnens obligatoriska undersökningar och samkontroller och uppdatering av kontrollprogrammen
  • Underökningar som sammanhänger med ytvattnens tillstånd
  • Biologiska undersökningar av vattendrag
  • Fiskeriekonomiska kontroller
  • Provfiske av kräfta
  • Strömningsmätningar
  • Koordinering av provtagningar
Publikationer
Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Hur mår Sjundeå ån och dess sjöar? Välkommen till Sjundeå åns festseminarium och höra om resultaten från Sjundeå å-projektet! 

Sjundeå åns restaureringsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), arrangerar i juli Sjundeå åns festseminarium för kommuninvånare och fritidsboende. Evenemanget hålls på plats på Gårdskulla Gård och i samband med seminariet har deltagarna möjlighet att delta i en guidad tur på landsbygdsmuseum (på svenska och finska).   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet