Tiina Asp sv

Tiina Asp är specialiserad på vattendragskontroller och fiskeriekonomiska kontroller. Till hennes ansvarsområde i LUVY hör bland annat koordinering av fältarbetet och provtagningarna, de obligatoriska kontrollerna och samkontrollerna av ytvattnen samt olika vattendragskontroller.