Välj en sida

Projektarbetare Tiina Tikkanen

Tiina Tikkanen

Projektarbetare, vårdfiske och skadliga främmande arter
SVK – samhällspolitik, studier i miljövetenskaper och miljövård
tiina.tikkanen@luvy.fi
045 7884 2813
Språk: finska, spanska, engelska, portugisiska

Sakkunnig i vårdfiske och främmande arter

Tiina Tikkanen förverkligar i LUVY praktiska arbeten i anslutning till vårdfiske och forskning. Vårdfiskets inverkan och förutsättningarna för effekterna är närvarande i allt praktiskt görande. Identifieringen och bekämpningen av skadliga främmande arter är en annat av Tiinas kunskapsområden. Tiina har samlat på sig en diger arbetserfarenhet inom projektplanering och –administrering samt som utbildare. Hon jobbar gärna i samspel och samarbete med lokala samfund samt fungerar vid behov som en resurs för hela arbetsgemenskapen.

Tjänster
 • Vårdfiske samt förutsättningarna för att det skall lyckas
 • Skadliga främmande arter, identifiering och bekämpning
  Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

  Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

  LUVYs projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar också gärna emot medborgarnas observationer gällande vattnens kvalitet och dessa kan man meddela på adressen ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Valitse uutiskirjeet