Välj en sida

Grundvattensakkunnig Virve Ståhl

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Grundvattensakkunnig, projektkoordinator
FM – geologi, specialiserad på hydro- och miljögeologi
virve.stahl@luvy.fi
050 4474 993
Språk: finska, svenska och engelska

 

Sakkunnig i hydrogeologi samt glesbygdsavloppsvattenprojektets dragare

Virves Ståhl jobbar i LUVY som sakkunnig då det gäller grundvatten och behandlingen av avloppsvatten i glesbygden. Virve sköter på forskningssidan i LUVY rapportering som sammanhänger med undersökningar av grundvattnet bl.a. grundvattnens samkontroller samt kontroller av grundvattnets kvalitet i samband med olika marktäkts- och miljötillstånd. Hon drar också glesbygdsavloppsvattenprojektet, inom vilket man erbjuder rådgivning gällande avloppsvattenärenden till såväl invånare i egnahemshus som stugfolk. Virve har utbildat sig till sakkunnig gällande glesbygdens avloppsvatten via arbetet och olika skolningstillfällen och inledningsvis som sommarjobbande avloppsvattenrådgivare. Inom LUVYs övriga projekt fungerar Virve som koordinator för planeringen och förverkligandet av våtmarker. Hennes yrkesmässiga specialintresse är bl.a. att minska glesbygdens avloppsvattenbelastning samt kontroller av olika verksamheters inverkan på grundvattnet.

Tjänster
  • Samkontrollerna av grundvattnen
  • Kontroller av effekterna på grundvattnet
  • Kontroller av avstjälpningsplatser
  • Projekt
  • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
  • Våtmarker
Publikationer
Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

Materialet om tvåstegsdiken som förverkligats inom projektet VALUME, finns nu tillgängligt på Vattnenskvalitet-portalen

På sidorna gällande tvåstegsdiken berättar man allmänt om tvåstegsdikets uppbyggnad, hur man bygger ett, skötseln, finansieringen samt för- och nackdelar. Ett tvåstegsdike kan, om det är rätt planerat och förverkligat, vara såväl ett vattendragsvänligt alternativ som en åtgärd som lindrar åkerns översvämningskänslighet. På det sättet gynnas både vattendraget och jordbrukaren av tvåstegsdiket.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet