Virve Ståhl sv

Virves Ståhl jobbar i LUVY som sakkunnig då det gäller grundvatten och behandlingen av avloppsvatten i glesbygden. Virve sköter på forskningssidan i LUVY rapportering som sammanhänger med undersökningar av grundvattnet bl.a. grundvattnens samkontroller samt kontroller av grundvattnets kvalitet i samband med olika marktäkts- och miljötillstånd.