Välj en sida

LUVYs ytvattenteam

Presentation av LUVYs ytvattenteam – din hjälp såväl på vattenytan som även under ytan

Bekanta dig med LUVYs ytvattenteam, som består av ett briljant gäng sakkunniga inom forsknings- och projektsidan: Tiina Asp, Heidi Tanttu, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen och Niina Hätinen. Som teamets certifierade provtagare fungerar Arto Muttilainen. Via vårt ytvattenteam fixar sig alla tjänster, som sammanhänger med vattendragsundersökningar, allt från planeringen av undersökningarna och uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser och rapportering av resultat. Våra kunder utgörs av såväl områdets kommuner, industri och företag som skyddsföreningar och även privatpersoner. Vi känner vårt verksamhetsområde mycket bra och vi skräddarsyr alltid underökningarna så, att de motsvarar kundens behov.

Våra certifierade provtagare ansvarar för en kvalitativ ytvattenprovtagning i enlighet med gällande direktiv. Vattenproverna analyseras i LUVYLab, som vi äger, eller så skickas de vidare för undersökning i något pålitligt laboratorium, som fungerar som vår underleverantör och våra sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultaten och rapporteringen. Vi utför olika vattendragsutredningar och -undersökningar, uppgör vård- och nyttjandeplaner samt avger olika utlåtanden. Vi utför även vattendragsutredningar i samband med miljökonsekvensbedömningar och planering. Undersökningarnas kärna utgörs oftast av såväl fysikalisk-kemiska som biologisk vattenkvalitetsuppföljningar. I de biologiska uppföljningarna granskar man förändringar i ytvattnens ekologiska tillstånd med hjälp av bl.a. vattenvegetation, bottendjur och fiskbestånd samt växt- och djurplankton.

Medlemmarna i ytvattenteamet är ett gäng med bred sakkunskap, vars kunnande ytterligare utvecklas i enlighet med tidens anda och vetenskaplig forskning, branschens olika evenemang och skolningstillfällen.

Bekanta dig med ytvattenteammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kompetenser:

Tiina Asp

Heidi Tanttu

Katja Pellikka

Anu Suonpää-Espinola

Jussi Vesterinen

Arto Muttilainen

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet