Välj en sida

Det största problemet i Iso Myllylampi är vattnets humushalt. För att minska denna prövas träknippen. (LUVY / Erkka Laitinen)

Planeringsarbetet för pilotobjekten inom projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME är genomfört och målet är att vattenbehandlingskonstruktionerna för de skogsdominerade avrinningsområdena skulle gå att förverkliga nästa sommar. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Läs mera på finska >>

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl
grundvattensakkunnig, projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planeras och förverkligas åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansieras av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administreras av Norra Österbottens NTM-central.