Välj en sida

Bild: Vårt planeringsteam gällande vattendragsrestaurering betjänar i ärenden, som gäller restaureringar av vattendrag och näringsvävar.

Bekanta dig med planeringsteamet gällande vattendragsrestaureringar, som består av ett stenhårt gäng av forsknings- och restaureringskunniga: Katja Pellikka, Anu Suonpää-Espinola, Jussi Vesterinen, Erkka Laitinen och Maria Kihlström. Föreningen förverkligar restaureringsplanering och förverkligande av åtgärder i vattendrag och tillrinningsområden med årtiondens erfarenhet. Att inleda ett restaureringsarbete förutsätter tillräckliga bakgrundsutredningar samt en sakkunnig planering, för att man skall lyckas, det vill säga förbättra tillståndet i det i fråga varande vattendraget. Vårt sakkunnigteam är också med i många av föreningens restaureringsprojekt, som koordinerare samt sakkunniga, vilket innebär, att de har stor erfarenhet även av att förverkliga planerna.

Vid planeringen av restaureringsåtgärderna i inlandsvattnen och vid kusten utnyttjar vi den färskaste informationen baserad på forskning för att försöka finna de effektivaste vårdmetoderna för att förbättra vattenkvaliteten och vattenorganismernas levnadsmiljöer. De metoder, som vi rekommenderar och använder, väljer vi på basen av deras effektivitet beroende på behovet av objektvattendragens vård och restaureringsbehov samt på förhållandet mellan den yttre och den inre belastningen. Ett långsiktigt och effektivt restaureringsarbete börjar med uppgörandet av en restaureringsplan, så att basen för restaureringsarbetet är noga övervägt och det mest lämpliga för vattendraget.  Vi har uppgjort dylika restaureringsplaner för många vattendrag inom vårt område. Exempel på restaureringsåtgärder är restaurering av sjöars näringskedjor, kemikaliebehandling för utfällning av näringsämnen, restaureringar av rovfiskars reproduktionsområden, höjning av vattenytan samt olika knep för att bemästra den diffusa belastningen från tillrinningsområdena (sedimentationsbassänger, våtmarker, markförbättringsmedel, tvåstegsdiken). Restaurering av vattendrag är en omfattande helhet, där man beaktar utöver det stillastående vattnet även de rinnande vattnen och tillrinningsområdena. Vårt team jobbar också intimt i samarbete med teamen för tillrinningsområden och teamet för strömmande vatten, som presenteras som egna helheter.

Vi presenterar alla arbetsteam under de närmaste månaderna samtidigt som vi på våra webbsidor publicerar sammandrag över våra sakkunnigas kompetenser. I vårt följande nyhetsbrev presenterar vi teamet gällande restaureringar av tillrinningsområden.

Vårt restaureringsplaneringsteam består av en samling sakkunniga med breda och mångsidiga kunskaper, som utvecklar och uppdaterar sitt kunnande på et ambitiöst och långsiktigt sätt via vetenskaplig forskning och olika evenemang och skolningstillfällen inom branschen. Bekanta dig med teammedlemmarnas arbetsbeskrivningar och kunnande via länkarna nedan. Presentationerna av personerna hittas även på våra webbsidor under balken Kontaktuppgifter.

Läs mera om Katja Pellikka
Läs mera om Anu Suonpää-Espinola
Läs mera om Jussi Vesterinen
Läs mera om Erkka Laitinen
Läs mera om Maria Kihlström