Välj en sida

Evenemangets presentationer hålls på finska.

Var: Hongisto skola, Lehmijärventie 956, 08500 Lojo
När: ke 7.6.2023 klo 17–19:15, kaffeservering från och med 16.30
För vem: Evenemanget är riktat till alla som är intresserade av Lehmijärvi och Hongistonpuros tillstånd och restaurering (mark- och vattenägare, bybor och fritidsboende, aktörer inom jord- och skogsbruk, fritidsfiskare osv.)

Läs mera >>

Lisätietoja:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2016–2022 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2020–2022.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.