Välj en sida

Bild: LUVY samt Valonia arrangerar utbildning i restaurering av rinnande vatten.

Produktionen av fiskresurser stärks genom att restaurera livsmiljön i miljöprogrammet för fiskerinäringen – en ny finansieringsmodell för att lösa miljöutmaningar testas inom programmet

Läs mera på finska