Välj en sida

Det räcker inte med att enbart tillståndsgränserna uppnås

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkobyns reningsverk redan under flera årtionden. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattentjänstverket även för samarbetskumpanerna.

De personer, som ansvarar för skötseln av Vihdin Vesi:s reningsverk, strävar alltid till att uppnå ett så bra reningsresultat som möjligt och de nöjer sig inte med, att enbart uppnå tillståndsgränserna. Den principen kan direkt ses i de utomordentliga reningsresultaten

Förutom belastningsmätningarna kräver man av verket lagstadgade vattendragskontroller och Vihdin Vesi deltar tillsammans med övriga belastare i samkontrollen av vattendragen, som LUVY utför. Man har samarbetat med reningsverken redan länge och samarbetsmodellen är etablerad.

Läs mera

Färdigheter

Upplagt på

31.8.2020