Välj en sida

Ett litet, men effektivt reningsverk

Även ett litet reningsverk kan vara effektivt och fungerande bara skötseln och kontrollen av anläggningen är i skick. Kyrkslätts Vattens Vols avloppsvattensreningsverk sköts och kontrolleras i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Reningsverksingenjör Marja Valtonen har konsulterat Vols sedan början av år 2017 och berättar, att behandlingsresultaten hålls på en god nivå och tillståndsgränserna uppfylls med god marginal.  LUVY sköter de kontroller, som i miljötillståndet har ålagts på Vols reningsverk.

”Vi följer ett kontrollprogram, enligt vilket vi kontrollerar det inkommande och det utgående avloppsvattnets kvalitet fyra gånger per år.  Tillsammans med vår samarbetspartner LUVY övervakar vi, att det förverkligas. LUVY är en sakkunnig kumpan, av vilken man får och alltid har fått hjälp  även vid problemsituationer”. – Juha Piironen, Kyrkslätts Vatten

Läs mera på finska

Färdigheter

Upplagt på

28.11.2019