Välj en sida

Det räcker inte med att enbart tillståndsgränserna uppnås

LUVY har skött belastningskontrollerna av Vihdin Vesi:s reningsverk dvs. Nummela reningsverk och kyrkobyns reningsverk redan under flera årtionden. Reningsverkens effekt är hög och det är samtidigt en källa till stolthet för förutom vattentjänstverket även för...
Ett litet, men effektivt reningsverk

Ett litet, men effektivt reningsverk

Även ett litet reningsverk kan vara effektivt och fungerande bara skötseln och kontrollen av anläggningen är i skick. Kyrkslätts Vattens Vols avloppsvattensreningsverk sköts och kontrolleras i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)....