Välj en sida
Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

Kontrollen av Lojos grundvatten har förenats till en lösning som betjänar 16 operatorer. Ett förebyggande grundvattenskydd är en gemensam sak och resurs. Genom grundvattnens samkontroll får man en bättre helhetsbild av grundvattnets skick och mängd än genom enskilda...