Välj en sida

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Fokus på skogsbrukets vattenvård

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård är ett kommunikationsprojekt inom landskapet Nyland som börjat år 2020, och där metoder för att minimera skogsbrukets inverkan på vattendrag presenteras – utan att skogsbruket lider av detta.

Inom projektet utvecklas samarbetet mellan skogsägare, aktörer inom skogsbranschen och vattensakkunniga genom genomförande av en informationskampanj, som betonar vattendrag nära naturtillstånd med skogsdominerade avrinningsområden i olika delar av Nyland.

I projektet deltar förutom Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY): Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.

Projektets sidor

Bild 1: Målområden för skogsbrukets vattenskydd – kommunikationsprojektet. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.

Bild 2: Målområdet för den övergripande planen för vattenskyddet inom skogsbruket i Västra Nyland ligger i den nordvästra delen av Nyland vid Karisåns vattendragssystems källflöden. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

Inbjudan: Så här kan du påverka tillståndet i ditt närvatten – Tillsammans lyckas vi! Ett öppet och gratis tillfälle för allmänheten i Kärkölä byahus i Pusula tisdagen den 7.6. kl. 17–20

LUVY arrangerar för områdenas skogsägare, strandboare, delägarlag och byaföreningar tillsammans med Finlands skogscentral ett gratis publiktillfälle i byahuset i Kärkälä 7.6.2022 kl. 17–20 (förhandsanmälan, se tilläggsuppgifter nedan). Vid arrangerandet av tillfället beaktas eventuella koronarestriktioner. Vid evenemanget berättar man om tillståndet i de sjöar, som man valt ut samt om skogsbrukets vattenskydd samt planeringen av skyddet med hjälp av praktiska exempel. I evenemanget ingår ett besök i fält.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet