Välj en sida

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård

Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård är ett kommunikationsprojekt inom landskapet Nyland som börjat år 2020, och där metoder för att minimera skogsbrukets inverkan på vattendrag presenteras – utan att skogsbruket lider av detta.

Inom projektet utvecklas samarbetet mellan skogsägare, aktörer inom skogsbranschen och vattensakkunniga genom genomförande av en informationskampanj, som betonar vattendrag nära naturtillstånd med skogsdominerade avrinningsområden i olika delar av Nyland.

I projektet deltar förutom Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY): Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf (VHVSY), Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. samt Finlands skogscentrals södra serviceområde.

Projektets sidor

Bild 1: Målområden för skogsbrukets vattenskydd – kommunikationsprojektet. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.

Bild 2: Målområdet för den övergripande planen för vattenskyddet inom skogsbruket i Västra Nyland ligger i den nordvästra delen av Nyland vid Karisåns vattendragssystems källflöden. Målområdets vattendrag är sjöar och bäckar i gott eller högt ekologiskt tillstånd, klara och nära naturtillstånd samt med skogsdominerade avrinningsområden.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

hankepäällikkö
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
04577507727

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Vid åkerkantsevenemanget i Kyrkslätt studerade man markens struktur med hjälp av groptest

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY ja Veikkolan vesistöhanke järjestivät to 8.10. Kirkkonummen Lapinkylässä pellonpiennartilaisuuden, jonka aiheena oli maan rakenne ja kasvukunnon parantaminen. Kouluttajana tilaisuudessa toimi agronomi, maanviljelijä Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta. Paikalle maaperän rakennetta havainnoimaan saapui parisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta viljelijää.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet