Välj en sida

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP är ett av den Europeiska kommissionens sex första så kallade integrerade projekt, som löser omfattande miljöproblem. Projektet samlar på ett nytt sätt olika aktörer, som inverkar på tillståndet i vattendragen. Det drygt sexåriga FRESHABIT-projektet, som koordineras av Forststyrelsen inleddes 1.1.2016 och fortsätter ända till år 2022.

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) koordinerar de projektåtgärder, som görs i Svartåns vattendrag för att bygga fiskvägarna i Svartån, återuppliva flodpärlmusselbeståndet och återinföra laxfiskarna i vattendraget. Andelen för projektet i västra Nyland utgörs av ca 1,3 miljoner euro av totalt 20 miljoner och med i projektet är förutom Västra Nylands vatten och miljö rf, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet.

Läs mera på finska >>

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

Fiskarna som söker sig upp i Svartån hittar fram till fiskvägen, men vandringen neråt kräver styrning

I Svartåns två nedersta kraftverksdammar, Åminnefors och Billnäs, byggdes fiskvägar under åren 2018–2019. De öppnades i maj 2020, vilket återställde vandringsförbindelsen från havet till Svartåns huvudfåra samt dess sidobäckar. Under år 2021 undersökte man i fiskens rörelser i Svartån såväl uppåt som neråt i fiskvägarna. Undersökningarna gjordes i samarbete med Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), Naturresursinstitutet samt Kala- ja vesitutkimus Oy.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet