Välj en sida

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP

Freshabit är ett av den Europeiska kommissionens sex första så kallade integrerade projekt, som löser omfattande miljöproblem. FRESHABIT-projektet samlar på ett nytt sätt olika aktörer, som inverkar på tillståndet i vattendragen. Det drygt sexåriga FRESHABIT-projektet, som koordineras av Forststyrelsen inleddes 1.1.2016 och fortsätter ända till år 2022.

Västra Nylands vatten och miljö rf koordinerar de projektåtgärder, som görs i Svartåns vattendrag för att bygga fiskvägarna i Svartån, återuppliva flodpärlmusselbeståndet och återinföra laxfiskarna i vattendraget. Andelen för projektet i västra Nyland utgörs av ca 1,3 miljoner euro av totalt 20 miljoner och med i projektet är förutom Västra Nylands vatten och miljö rf, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet.

Läs mera på finska

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet