Välj en sida

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP

Freshabit är ett av den Europeiska kommissionens sex första så kallade integrerade projekt, som löser omfattande miljöproblem. FRESHABIT-projektet samlar på ett nytt sätt olika aktörer, som inverkar på tillståndet i vattendragen. Det drygt sexåriga FRESHABIT-projektet, som koordineras av Forststyrelsen inleddes 1.1.2016 och fortsätter ända till år 2022.

Västra Nylands vatten och miljö rf koordinerar de projektåtgärder, som görs i Svartåns vattendrag för att bygga fiskvägarna i Svartån, återuppliva flodpärlmusselbeståndet och återinföra laxfiskarna i vattendraget. Andelen för projektet i västra Nyland utgörs av ca 1,3 miljoner euro av totalt 20 miljoner och med i projektet är förutom Västra Nylands vatten och miljö rf, Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och Jyväskylä universitet.

Läs mera på finska

Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Vid Åfesten i Högfors 28.8.2021 firade man Karisån, som rinner genom staden

Åfesten i Högfors firades uppehållsväder på den Finska naturens dag 28.8.2021 i Högfors bruks forsmiljö. Evenemanget arrangerades av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) i samarbete med Högfors stad samt olika samarbetspartners. Avsikten med åfesten, som arrangerades för andra gången var, att föra fram Karisån som rinner genom Högfors samt dess ekologiska mångformighet samt kontakt med de lokala människornas liv. Som scen för festen fungerade Högfors forsrutt med sina stigar och broar. Högfors forsrutt blev klar år 2020 som ett samarbete mellan Högfors stad och Karkkilan Latu ry.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet