Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2014–2021. Projektet finansieras av områdets kommuner

Projektet erbjuder fastighetsägarna i 2020 i Västra Nyland en kostnadsfri och objektiv avloppsvattenrådgivning och hjälp i avloppsvattenfrågor. Avloppsvattenbehandlingens skick utreds i samband med fastighetsvisa kartläggnings- och rådgivningsbesök. Allmän rådgivning ges också per telefon och e-post. I samband med rådgivningen får invånarna den färskaste informationen om avloppsvattenlagstiftningens krav, avloppsvattenbehandlingsteknik samt information om i vilket skick den egna fastighetens avloppsvattenbehandlingen befinner sig i.

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Finlands förbundet för vattenskyddsföreningarna Avloppsvattenguide.


Bild:  På karterings – och rådgivningsbesök kika in i brunnen.
Projektets målsättning
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.
  • Projektets broschyr
Rådgivnings områden 2020

Glesbygdens avloppsvatten projekts rådgivarna rundar i följande områden under fältperioden (juni–oktober). Information om rådgivarna och tidtabell räknar upp under sommaren. Se kontaktuppgifter nedan i sidan.

Kommun Område Rådgivare Tidtabell
Ingå Barölandet Kirsi Mansilla Juni-Juli
Högfors Nahkio Virve Ståhl Juni
Högfors Pusulantien varsi Virve Ståhl Juni
Kyrkslätt Friggesby-porkalavägen Hanna Keinänen Juni
Kyrkslätt Porkala (strand områden) Hanna Keinänen Augusti-September
Lojo Hunsaa Virve Ståhl Oktober
Lojo Keräkankare Virve Ståhl Juli
Lojo Papinniemi Virve Ståhl Augusti
Lojo Paksalo Kirsi Mansilla Juli–augusti
Lojo Kovelanjärvi Virve Ståhl Oktober
Raseborg Gålisjön Virve Ståhl Augusti-September
Raseborg Långträsket Kirsi Mansilla Septemper-Oktober
Raseborg Bonäsbåset Kirsi Mansilla Augusti-September
Sjundeå Östra Sjundeå (Sjundby-Lappträsk) Kirsi Mansilla Oktober
Vichtis Kypärijärvi Kirsi Mansilla September
Finansiering

Tidigare i års 2009–2019 projektet var kallad LINKKI och finansierad av kommunernas frivilliga tilläggsmedlemsavgift samt behovsprövade bidrag från statens rådgivningsbidrag, som har fördelats av Nylands NTM-central. På en sådan finansieringsbas har projektet förverkligats sedan år 2012. Under åren 2007–2011 kom finansieringen av glesbygdens avloppsvattenrådgivning från områdets kommuner samt Nylands förbund. LINKKI-projektens budgetar har varierat mellan ca 100 000 – 250 000 €.

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori
grundvattensakkunnig, projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
0504474993

Hanna Keinänen

Hanna Keinänen

Position

jätevesineuvoja, asiantuntija
avloppsvattenrådgivare, expert
hanna.keinanen@luvy.fi
04577507725

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

jätevesineuvoja
avloppsvattenrådgivare
kirsi.mansilla@luvy.fi
0505354938

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet