Välj en sida

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2014–2021. Projektet finansieras av områdets kommuner

Projektet erbjuder under åren 2020–2021 avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick. Rådgivningen är gratis och neutral.

Rådgivningstelefon: tisdag och onsdag kl 9–15 045 7750 7725

E-postadress: hajavesineuvonta@luvy.fi

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Finlands förbundet för vattenskyddsföreningarna Avloppsvattenguide.

Projektets målsättning
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.
  • Projektets broschyr

 

Finansiering

Tidigare i års 2009–2019 projektet var kallad LINKKI och finansierad av kommunernas frivilliga tilläggsmedlemsavgift samt behovsprövade bidrag från statens rådgivningsbidrag, som har fördelats av Nylands NTM-central. På en sådan finansieringsbas har projektet förverkligats sedan år 2012. Under åren 2007–2011 kom finansieringen av glesbygdens avloppsvattenrådgivning från områdets kommuner samt Nylands förbund. LINKKI-projektens budgetar har varierat mellan ca 100 000 – 250 000 €.

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet