Välj en sida

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2022–2026. Projektet finansieras av områdets kommuner

Projektet erbjuder avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick. Rådgivningen är gratis och neutral.

Rådgivningstelefon: 045 7750 7725 (tisdag och onsdag kl 9–15)

E-postadress: hajavesineuvonta@luvy.fi

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Finlands förbundet för vattenskyddsföreningarna Avloppsvattenguide.

Projektets målsättning
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.
  • Projektets broschyr

Glesbyggdens avloppsvatten slutförda projekt >>

Läs mera på finska >>

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som inte är anslutna till ett avloppsvattennät. Man behöver inte rena avloppsvattnet om mängden avloppsvattens som uppstår är så liten, att det inte medför någon nedsmutsningsrisk för miljön.  Dylika små avloppsvattenmängder uppstår ofta i t.ex. fritidsbostäder, som endast har bärvatten och inte någon vattenklosett eller annan vattenutrustning.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet