Välj en sida

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2022–2026. Projektet finansieras av områdets kommuner.

Projektet erbjuder avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick. Rådgivningen är gratis och neutral.

Rådgivningstelefon: 045 7750 7725 (tisdag och onsdag kl 9–15)

E-postadress: hajavesineuvonta@luvy.fi

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Avloppsvattenguide.

Projektets målsättning
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.

Glesbyggdens avloppsvatten slutförda projekt >>

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Avloppsvattenrådgivning erbjuds under sommaren 2023 i Västra Nyland – Glesbygdsvattenrådgivarna figurerar på sommarevenemang och marknader

Avloppsvattenrådgivning erbjuds under sommaren 2023 i Västra Nyland – Glesbygdsvattenrådgivarna figurerar på sommarevenemang och marknader

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder denna sommar fastighetsvis avloppsvattenrådgivning i Kyrkslätt. För alla övriga invånare och stugfolk i glesbygden i Västra Nyland erbjuds telefon- eller e-postrådgivning. Dessutom deltar glesbygdsvattenprojektet aktivt i kommunernas sommarevenemang.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet