Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Västra Nylands avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2014–2021. Projektet finansieras av områdets kommuner

Projektet erbjuder fastighetsägarna i 2020 i Västra Nyland en kostnadsfri och objektiv avloppsvattenrådgivning och hjälp i avloppsvattenfrågor. Avloppsvattenbehandlingens skick utreds i samband med fastighetsvisa kartläggnings- och rådgivningsbesök. Allmän rådgivning ges också per telefon och e-post. I samband med rådgivningen får invånarna den färskaste informationen om avloppsvattenlagstiftningens krav, avloppsvattenbehandlingsteknik samt information om i vilket skick den egna fastighetens avloppsvattenbehandlingen befinner sig i.

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Finlands förbundet för vattenskyddsföreningarna Avloppsvattenguide.


Bild:  På karterings – och rådgivningsbesök kika in i brunnen.
Projektets målsättning:
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.
  • Projektets broschyr

 Tidigare i års 2009 – 2019 projektet var kallad LINKKI och finansierad av kommunernas frivilliga tilläggsmedlemsavgift samt behovsprövade bidrag från statens rådgivningsbidrag, som har fördelats av Nylands NTM-central. På en sådan finansieringsbas har projektet förverkligats sedan år 2012. Under åren 2007-2011 kom finansieringen av glesbygdens avloppsvattenrådgivning från områdets kommuner samt Nylands förbund. LINKKI-projektens budgetar har varierat mellan ca 100 000-250 000 €.

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

hankekoordinaattori
projektkoordinator
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993

Hanna Keinänen

Hanna Keinänen

Position

jätevesineuvoja, asiantuntija
avloppsvattenrådgivare, expert
hanna.keinanen(at)luvy.fi
04577507725

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet