Välj en sida

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Västra Nylands glesbygdens avloppsvattenprojekt

Glesbygdsavloppsvattenprojekt strävar efter, att tillsamman med kommunerna, befrämja behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet hör samman med de västnyländska kommunernas glesbygdsvattenstrategi 2022–2026. Projektet finansieras av områdets kommuner

Projektet erbjuder avloppsvattenrådgivning per telefon eller e-post till fastighetsägarna i kommunerna i Västra Nyland, de fast bosatta och stugägarna. Man kan be om råd gällande glesbygdens avloppsvattenbehandling bl.a. lagstiftningens krav, olika tekniska lösningar för avloppsvattnet samt om situationen gällande det egna avloppsvattensystemets skick. Rådgivningen är gratis och neutral.

Rådgivningstelefon: 045 7750 7725 (tisdag och onsdag kl 9–15)

E-postadress: hajavesineuvonta@luvy.fi

Tilläggsinformation om glesbygdens avloppsvattenbehandling i Finlands förbundet för vattenskyddsföreningarna Avloppsvattenguide.

Projektets målsättning
  • Avloppsvattenprojektets målsättning är att erbjuda kvalitativ och neutral avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
  • I och med en saklig behandling minskar glesbygdens avloppsvatteneffekter på närmiljön, grundvattnet och vattendragen.
  • Projektets broschyr

Glesbyggdens avloppsvatten slutförda projekt >>

Läs mera på finska >>

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Glesbygdsavloppsvattenrådgivningen fortsätter under sommaren i Västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren cirkulerar i Kyrkslätt från juni till augusti

Glesbygdsavloppsvattenrådgivningen fortsätter under sommaren i Västra Nyland – avloppsvattenrådgivaren cirkulerar i Kyrkslätt från juni till augusti

Glesbygdens avloppsvattenrådgivningsprojekt, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), erbjuder under denna sommar fastighetsvis rådgivning i Kyrkslätt. Åt alla invånare och stugägare i Västra Nyland erbjuder man rådgivning per telefon eller e-post. Dessutom ställer man upp informationspunkter i mån av möjlighet vid olika sommarevenemang. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet