Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets åtgäder

  • Projektets huvudtonvikt ligger på rådgivningen per telefon eller e-post. Man får lättast tag på rådgivarna via rådgivningstelefonnumret 045 7750 7725 eller per e-post hajavesineuvonta@luvy fi. Man kan ställa frågor till rådgivarna om allting som berör glesbygdens avloppsvattenhantering.
  • I mån av möjlighet gör man också fastighetsvisa rådgivnings- och kartläggningsbesök. Vid besöket får fastighetsägaren de färskaste uppgifterna om avloppssystemets skick  och de gällande kraven, som gäller för den egna fastigheten.  Vid behov ger man detaljerade råd för förnyandet av avloppsvattensystemet.  Man  erbjuder en skriftlig  utvärdering av systemets förnyelsebehov.
  • Regional information till invånarna och myndigheterna.
  • Sakkunnig betjäning på båda språken!
Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

På områden, där man inte kan avleda de avloppsvatten som uppstår i bebyggelsen till ett avloppsnät, ligger ansvaret för en korrekt behandling av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet bör behandlas så, att det inte uppstår risk för nedsmutsning av miljön. Med ett avloppsvattensystem, som är i skick, minskar man avsevärt på risken att de belastande näringsämnena hamnar i närmiljön och –vattendragen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet