Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets åtgäder

  • Projektets huvudtonvikt ligger på rådgivningen per telefon eller e-post. Man får lättast tag på rådgivarna via rådgivningstelefonnumret 045 7750 7725 eller per e-post hajavesineuvonta@luvy fi. Man kan ställa frågor till rådgivarna om allting som berör glesbygdens avloppsvattenhantering.
  • I mån av möjlighet gör man också fastighetsvisa rådgivnings- och kartläggningsbesök. Vid besöket får fastighetsägaren de färskaste uppgifterna om avloppssystemets skick  och de gällande kraven, som gäller för den egna fastigheten.  Vid behov ger man detaljerade råd för förnyandet av avloppsvattensystemet.  Man  erbjuder en skriftlig  utvärdering av systemets förnyelsebehov.
  • Regional information till invånarna och myndigheterna.
  • Sakkunnig betjäning på båda språken!
Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som inte är anslutna till ett avloppsvattennät. Man behöver inte rena avloppsvattnet om mängden avloppsvattens som uppstår är så liten, att det inte medför någon nedsmutsningsrisk för miljön.  Dylika små avloppsvattenmängder uppstår ofta i t.ex. fritidsbostäder, som endast har bärvatten och inte någon vattenklosett eller annan vattenutrustning.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet