Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets åtgäder

  • Projektets huvudtonvikt ligger på rådgivningen per telefon eller e-post. Man får lättast tag på rådgivarna via rådgivningstelefonnumret 045 7750 7725 eller per e-post hajavesineuvonta@luvy fi. Man kan ställa frågor till rådgivarna om allting som berör glesbygdens avloppsvattenhantering.
  • I mån av möjlighet gör man också fastighetsvisa rådgivnings- och kartläggningsbesök. Vid besöket får fastighetsägaren de färskaste uppgifterna om avloppssystemets skick  och de gällande kraven, som gäller för den egna fastigheten.  Vid behov ger man detaljerade råd för förnyandet av avloppsvattensystemet.  Man  erbjuder en skriftlig  utvärdering av systemets förnyelsebehov.
  • Regional information till invånarna och myndigheterna.
  • Sakkunnig betjäning på båda språken!
Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Inbjudan: Glesbygdsvattenseminarium i Trä-Anttila 11.10.2022

Inbjudan: Glesbygdsvattenseminarium i Trä-Anttila 11.10.2022

Välkommen och lyssna på aktuella anföranden gällande vattenförsörjningen samt behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. På plats finns också tillverkare av utrustning i form av en minimässa, där man kan bekanta sig med olika tillverkares olika system för behandling av avloppsvatten.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet