Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets publikationer och rapporter

Inom västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt har man årligen  uppgjorts projektens slutrapporter, där man beskriver det gångna årets utförda åtgärder. Man har också årligen gjort upp lägesöversikter, där man har samlat resultaten från samtliga kartläggnings- och rådgivningsbesök under i fråga varande år. För enskilda rådgivningsområden har man under åren 2009–2018 uppgjort områdeskort. Dessutom har man gjort upp en områdeskortkarta över alla uppgifter inom rådgivningsområdet  sedan år 2009, där man kan granska situationen då det gäller avloppsvattenhanteringen i Västra Nyland. Bekanta dig med projektets rapporter i Vattnenskvalitet-sidan.

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

grundvattensakkunnig
projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
050 447 4993

Läs mera om Virve

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

Inbjudan: Är din fastighets avloppsvattensystem i skick? – Vad är bra för fastighetsägaren att veta om brunnsvattnet och dess kvalitet?

En ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet gäller alla fastigheter, som producerar avloppsvatten och som inte är anslutna till ett avloppsvattennät. Man behöver inte rena avloppsvattnet om mängden avloppsvattens som uppstår är så liten, att det inte medför någon nedsmutsningsrisk för miljön.  Dylika små avloppsvattenmängder uppstår ofta i t.ex. fritidsbostäder, som endast har bärvatten och inte någon vattenklosett eller annan vattenutrustning.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet