Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets publikationer och rapporter

Inom västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt har man årligen  uppgjorts projektens slutrapporter, där man beskriver det gångna årets utförda åtgärder. Man har också årligen gjort upp lägesöversikter, där man har samlat resultaten från samtliga kartläggnings- och rådgivningsbesök under i fråga varande år. För enskilda rådgivningsområden har man under åren 2009–2018 uppgjort områdeskort. Dessutom har man på basen av uppgifterna från samtliga områden uppgjort en områdeskortskarta, där man kan kolla  situationen gällande avloppsvattenbehandlingen i västra Nyland. Bekanta dig med projektets rapporter i Vattnenskvalitet-sidan

Virve Ståhl

Virve Ståhl

Position

pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori
grundvattensakkunnig, projektkoordinator
virve.stahl@luvy.fi
0504474993

Hanna Keinänen

Hanna Keinänen

Position

jätevesineuvoja, asiantuntija
avloppsvattenrådgivare, expert
hanna.keinanen@luvy.fi
04577507725

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet