Välj en sida

Glesbygdens avloppsvatten

Projektets publikationer och rapporter

Inom västra Nylands glesbygdsavloppsvattenprojekt har man årligen  uppgjorts projektens slutrapporter, där man beskriver det gångna årets utförda åtgärder. Man har också årligen gjort upp lägesöversikter, där man har samlat resultaten från samtliga kartläggnings- och rådgivningsbesök under i fråga varande år. För enskilda rådgivningsområden har man under åren 2009–2018 uppgjort områdeskort. Dessutom har man gjort upp en områdeskortkarta över alla uppgifter inom rådgivningsområdet  sedan år 2009, där man kan granska situationen då det gäller avloppsvattenhanteringen i Västra Nyland. Bekanta dig med projektets rapporter i Vattnenskvalitet-sidan.

Kirsi Mansilla

Kirsi Mansilla

Position

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

Förnyande av avloppsvattensystemet, vad bör man beakta?

På områden, där man inte kan avleda de avloppsvatten som uppstår i bebyggelsen till ett avloppsnät, ligger ansvaret för en korrekt behandling av avloppsvattnet på fastighetsägaren. Avloppsvattnet bör behandlas så, att det inte uppstår risk för nedsmutsning av miljön. Med ett avloppsvattensystem, som är i skick, minskar man avsevärt på risken att de belastande näringsämnena hamnar i närmiljön och –vattendragen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet