Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö. Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen till sjön samt att främja rekreationsanvändningen. Åtgärderna baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och skötselplan samt projektplanen.

Hiidenvesi-projektet koordineras av LUVY. Restaureringsåtgärderna har skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt till sjöns tillrinningsområde, varifrån de fasta partiklarna och näringsämnena, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar.

Målsättning: att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen, främja rekreationsanvändningen

Tidtabell: 2016–2022

Finansiärer: Vichtis, Lojo, Högfors, Loppi, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde och LUVY. Nylands NTM-central finansierar Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram, 325 950 € eller 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Läs mera på finska >>


En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

På Vichtis vattendragsdagar diskuterade man dagvatten och speciellt vilka utmaningar klimatförändringen medför

På Vichtis vattendragsdagar diskuterade man dagvatten och speciellt vilka utmaningar klimatförändringen medför

Vichtis kommun, Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och föreningen Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy) arrangerade lördagen den 4.11.2023 en lyckad Vichtis vattendragsdag, som samlade totalt 23 deltagare. Deltagarna bestod av lokala invånare som är intresserade av vattendragen samt branschens sakkunniga. Dagen var full av intressanta anföranden och diskussioner om aktuella ärenden, speciellt dagvattnen.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet