Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt


Bild: En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.
Beskrivning av projektet

Målsättningen med projektet är, att minska belastningen av fasta partiklar och närsalter samt främja rekreationsanvändningen av Hiidenvesi sjö, som är Nylands näststörsta sjö.

För restaureringen av Hiidnvesi har man uppställt ett mål på lång sikt:

Hiidenvesi samt tillrinningsområdena skall vara i bra ekologiskt skick och som en följd av den förbättrade vattenkvaliteten erbjuder vattendraget mångsidiga och kvalitativa rekreationsmöjligheter.

Åtgärderna inom Hiidenvesi restaureringsprojekt baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och skötselplan samt på projektplanen 2016–2021. Projektplanen samt de årliga verksamhetsplanerna godkänns av en styrgrupp, som består av avtalsfinansiärerna.

På basen av undersökningsdata och de mångåriga erfarenheterna av restaureringsarbete, har åtgärderna i Hiidenvesi sjö skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen i Hiidenvesi sjö, är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt på tillrinningsområdena, varifrån de kvalitetsförsämrande närsalterna och fasta partiklarna härstammar. Den leriga jordmånen och tofsmygglarvernas rikliga bestånd har för sin del påverkat valet av de restaureringsåtgärder som förverkligas.

Finansiärer

Restaureringsprojektets avtalsfinansiärer för perioden 2016–2021 är områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Hiidenvesi fiskeområde och Västra Nylands vatten och miljö rf.

För att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd krävs ett långvarigt och målmedvetet restaureringsarbete. En bestående grundfinansiering möjliggör ett aktivt och fortgående beredande av ansökningar om tilläggsfinansiering och samarbete för områdes vattenskyddsarbete tillsammans med andra nationella och internationella projekt.

Läs mera på finska

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektchef

arbetsledig 

Läs mera om Ekaterina

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet