Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö. Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen till sjön samt att främja rekreationsanvändningen. Åtgärderna baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och skötselplan samt projektplanen.

Hiidenvesi-projektet koordineras av LUVY. Restaureringsåtgärderna har skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt till sjöns tillrinningsområde, varifrån de fasta partiklarna och näringsämnena, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar.

Målsättning: att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen, främja rekreationsanvändningen

Tidtabell: 2016–2022

Finansiärer: Vichtis, Lojo, Högfors, Loppi, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde och LUVY. Nylands NTM-central finansierar Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram, 325 950 € eller 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Läs mera på finska >>


En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektchef

arbetsledig 

Läs mera om Ekaterina

Referens

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

En finansiering på 277 000 € för restaureringen av åarna och bäckarna i Västra Nyland – I LUUVIRSU-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf, iståndsätter man rinnande vatten för att förbättra naturens mångformighet speciellt i Karisåns- och Sjundeå å:s vattendragsområden

En finansiering på 277 000 € för restaureringen av åarna och bäckarna i Västra Nyland – I LUUVIRSU-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf, iståndsätter man rinnande vatten för att förbättra naturens mångformighet speciellt i Karisåns- och Sjundeå å:s vattendragsområden

Projektet LUUVIRSU (Skyddet av rinnande vatten, restaurering och säkrande av naturens mångfald i Västra Nyland) fick en finansiering på 277 000 euro från Nylands NTM-central. Projektet främjar den rinnande vattennaturens mångformighet och återställer de rinnande vattenekosystemens funktion i Västra Nylands vattendrag i speciellt de objekt, som man i det nyländska vattenskyddets åtgärdsprogram 2022–2027 föreslagit åtgärder. Projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet