Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö. Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen till sjön samt att främja rekreationsanvändningen. Åtgärderna baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och skötselplan samt projektplanen.

Hiidenvesi-projektet koordineras av LUVY. Restaureringsåtgärderna har skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt till sjöns tillrinningsområde, varifrån de fasta partiklarna och näringsämnena, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar.

Målsättning: att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen, främja rekreationsanvändningen

Tidtabell: 2016–2022

Finansiärer: Vichtis, Lojo, Högfors, Loppi, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde och LUVY. Nylands NTM-central finansierar Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram, 325 950 € eller 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Läs mera på finska >>


En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Hiidenvesi intresserar i Vichtis

Hiidenvesi intresserar i Vichtis

Två offentliga tillställningar arrangerades under februari-mars av projekt som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet