Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesi sjö är Nylands näststörsta sjö. Målsättningen med Hiidenvesi restaureringsprojekt är, att minska belastningen med fasta partiklar och näringsämnen till sjön samt att främja rekreationsanvändningen. Åtgärderna baserar sig på Hiidenvesi restaurerings- och skötselplan samt projektplanen.

Hiidenvesi-projektet koordineras av LUVY. Restaureringsåtgärderna har skräddarsytts så, att de passar för sjöns särdrag. På grund av den kraftiga diffusa belastningen är det väsentligt, att rikta restaureringsåtgärderna speciellt till sjöns tillrinningsområde, varifrån de fasta partiklarna och näringsämnena, som försämrar sjöns tillstånd, härstammar.

Målsättning: att minska belastningen av fasta partiklar och näringsämnen, främja rekreationsanvändningen

Tidtabell: 2016–2022

Finansiärer: Vichtis, Lojo, Högfors, Loppi, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde och LUVY. Nylands NTM-central finansierar Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2020–2022 med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram, 325 950 € eller 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

Läs mera på finska >>


En våtmark som byggts av Hiidenvesi restaureringsprojektet.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Annika Söderholm-Emas

Annika Söderholm-Emas

områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Deltagare bekantade sig med dagvattenlösningar under trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis

Deltagare bekantade sig med dagvattenlösningar under trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis

17 personer deltog i trädgårdsevenemanget vid Iso Myllylampi i Vichtis, så max deltagarantalet fylldes nästan. Deltagarna delades in i två mindre grupper för att underlätta diskussion och göra rundturerna så smidiga som möjligt. Under rundturen bekantade sig deltagarna med två fina hemträdgårdar vars tillstånd var väldigt olika. Den första trödgården var bekägen vid sjöstranden , och hade problem med för mycket fuktighet. I den adra trädgården som var beblägen inne i skogen, orsakade torkan sommartid bekymmer. Under rundturen togs möjliga åtgärder för att lösa gårdarnas problem upp. Beroende på objekt kan vatten/fuktighet öven vara en möjlighet.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet