Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Åtgärder

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser:

Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation:

 • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
 • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
 • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
 • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
 • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror

Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet:

 • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
 • Belastningsutredningar
 • Uppföljning av våtmarkernas funktion
 • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
 • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan

Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete:

 • Infoblad, publikationer och rapporter
 • Nätsidor och sociala medier
 • Hiidenvesi-kvällen
 • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
 • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna

Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga:

 • Koordinering av styrgruppens arbete
 • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
 • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Hiidenvesiprojektets våtmarker.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet