Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Åtgärder

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser:

Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation:

 • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
 • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
 • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
 • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
 • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror

Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet:

 • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
 • Belastningsutredningar
 • Uppföljning av våtmarkernas funktion
 • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
 • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan

Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete:

 • Infoblad, publikationer och rapporter
 • Nätsidor och sociala medier
 • Hiidenvesi-kvällen
 • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
 • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna

Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga:

 • Koordinering av styrgruppens arbete
 • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
 • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Hiidenvesiprojektets våtmarker.
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Restaureringsplanen för sjön Averia har blivit färdig

Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Averia, vars ekologiska tillstånd är otillfredsställande. Restaureringsåtgärder kommer att förverkligas som en del av arbetet inom vattendragsvision Laxfiskarna till Karisån 2030. I restaureringsplanen ligger restaureringsarbetets huvudtyngdpunkt på sjön Averias vidsträckta tillrinningsområde.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet