Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser
Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation
 • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
 • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
 • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
 • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
 • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror
Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet
 • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
 • Belastningsutredningar
 • Uppföljning av våtmarkernas funktion
 • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
 • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan
Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete
 • Infoblad, publikationer och rapporter
 • Nätsidor och sociala medier
 • Hiidenvesi-kvällen
 • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
 • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna
Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga
 • Koordinering av styrgruppens arbete
 • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
 • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Bild:  Hiidenvesiprojektets våtmarker.
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektchef

arbetsledig 

Läs mera om Ekaterina

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet