Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

 • En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser
  • Förbättrande av flodpärlmusslans och laxfiskarnas levnadsmiljöer 150 000 € (miljöministeriet)
  • Västra Nylands HOLA-lake 150 000 € (LEADER –programmet)
  • Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård” 32 488 € (Landsbygdens utvecklingsprogram)
 • Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation
  • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
  • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
  • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
  • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
  • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror
 • Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet
  • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
  • Belastningsutredningar
  • Uppföljning av våtmarkernas funktion
  • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
  • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan
 • Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete
  • Infoblad, publikationer och rapporter
  • Nätsidor och sociala medier
  • Hiidenvesi-kvällen
  • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
  • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna
 • Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga
  • Koordinering av styrgruppens arbete
  • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
  • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Bild:  Hiidenvesiprojektets våtmarker
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

hankepäällikkö
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
04577507727

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektipäällikkö
projektchef
ekaterina.ikonen@luvy.fi
0445285026

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Bekämpning av den invasiva arten jättegröe testas genom täckning med presenningar i Hiidenvesi sjö

Jättegröe är en främmande invasiv art, som spridit sig över stora områden och som försämrar vattendragets tillstånd och rekreationsvärden. Inom Hiidenvesi restaureringsprojekt testar man olika metoder för att bekämpa arten. År 2018 avlägsnade man växtmassa maskinellt på ett pilotområde och nu har man placerat ut presenningar i det muddrade områdets kanter för att förhindra att växten sprider sig.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet