Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser
Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation
 • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
 • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
 • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
 • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
 • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror
Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet
 • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
 • Belastningsutredningar
 • Uppföljning av våtmarkernas funktion
 • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
 • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan
Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete
 • Infoblad, publikationer och rapporter
 • Nätsidor och sociala medier
 • Hiidenvesi-kvällen
 • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
 • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna
Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga
 • Koordinering av styrgruppens arbete
 • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
 • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Bild:  Hiidenvesiprojektets våtmarker.
Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektchef

arbetsledig 

Läs mera om Ekaterina

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet