Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål 2016–2021

 • En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser
  • Förbättrande av flodpärlmusslans och laxfiskarnas levnadsmiljöer 150 000 € (miljöministeriet)
  • Västra Nylands HOLA-lake 150 000 € (LEADER –programmet)
  • Huomio metsien vesienhoitoon – Fokus på skogsbrukets vattenvård” 32 488 € (Landsbygdens utvecklingsprogram)
 • Förbättrande av vattenkvaliteten och förbättrande av användningsmöjligheterna för rekreation
  • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
  • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
  • Glesbebyggelsens avloppsvattenrådgivning
  • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
  • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror
 • Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet
  • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
  • Belastningsutredningar
  • Uppföljning av våtmarkernas funktion
  • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
  • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan
 • Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete
  • Infoblad, publikationer och rapporter
  • Nätsidor och sociala medier
  • Hiidenvesi-kvällen
  • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
  • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna
 • Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga
  • Koordinering av styrgruppens arbete
  • Beredning av nya projekt och finansieringsansökningar
  • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet

Bild:  Hiidenvesiprojektets våtmarker
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

hankepäällikkö
projektchef
juha-pekka.vaha(at)luvy.fi
04577507727

Ekaterina Ikonen

Ekaterina Ikonen

Position

projektipäällikkö
projektchef
ekaterina.ikonen(at)luvy.fi
0445285026

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet