Välj en sida

Västra Nylands HOLA Lake II

Åtgärder

Avlägsnandet av jättegröe förbättrar användningen av vattendraget

Den invasiva främmande arten jättegröe har spridit sig över stora områden i Hiidenvesi sjö och bildar ogenomträngliga bestånd längs sjöns stränder. Växten jättegröe stör rekreationsanvändningen av sjön samt täpper till gäddans lekplatser.  Genom att avlägsna den kan man förbättra läget.

Läs mera >>

Har du observerat jättegröe i Hiidenvesi sjö? Anmäl din observation >>

Läs mera åtgärder på finska >>

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Siuntionjoki 2030

Observationer av jättegröe:

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Fiskbeståndet i Hiidenvesi sjö har blivit bättre, men mörtfiskar indikerar ännu de östra bassängernas frodighet – vårdfiskets möjligheter utreds

Naturresursinstitutet förverkligade år 2022 ett provfiske med nät i Hiidenvesi, och det sammanhänger med EU:s vattenpolitiska ramdirektivs (VPD) uppföljning av fiskbestånden. De områden som kontrollerades var fjärdarna Kiihkelysenselkä och Mustionselkä. På basen av resultaten beräknade man Hiidenvesi sjös ekologiska status gällande fiskbestånden. För första gången under Hiidenvesis VPD-uppföljningshistoria (2007) steg statusen från måttlig till god (Bild 1). Till det bidrog det faktum, att fjärden Mustionselkäs status steg från otillfredsställande till måttlig. Fjärden Kiihkelyksenselkäs status förblev god, vilket den har varit under hela uppföljningshistorian.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet