Välj en sida

Västra Nylands HOLA Lake II

Åtgärder

Avlägsnandet av jättegröe förbättrar användningen av vattendraget

Den invasiva främmande arten jättegröe har spridit sig över stora områden i Hiidenvesi sjö och bildar ogenomträngliga bestånd längs sjöns stränder. Växten jättegröe stör rekreationsanvändningen av sjön samt täpper till gäddans lekplatser.  Genom att avlägsna den kan man förbättra läget.

Läs mera >>

Har du observerat jättegröe i Hiidenvesi sjö? Anmäl din observation >>

Läs mera åtgärder på finska >>

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

Siuntionjoki 2030

Observationer av jättegröe:

Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk

Returnera fiskmärket! ‒ Gör så här om du får en märkt fisk

I projektet Effektivering av vårdfisket i Västra Nyland förverkligar man under år 2022 en undersökning med märkning av mörtfiskar, genom vilken man undersöker mörtfiskarnas eventuella vandring mellan Sjundeå å:s källsjöar Enäjärvi och Poikkipuoliainen. Man har för avsikt att märka mörtar, braxnar och björknor med gula T-ankarmärken, som fästs vid basen av fiskarnas ryggfenor. Projektet koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet