Välj en sida

Hola Lake Västra Nyland

Hola Lake Västra Nyland

Hola Lake Västra Nyland är ett allmännyttigt utvecklings- och samarbetsprojekt för vattenvården. Inom projektet stärks de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringar, stöder användningen av inhemsk fisk samt utökar kunskapen om tillståndet i de utvalda sjöarnas fiskbestånd. De utvalda sjöarna är Hiidenvesi sjö, Lojo sjö,  och Enäjärvi sjö i Vichtis. Projektet förverkligas under åren 2017-2019 och som en lokal samarbetskumpan fungerar föreningen Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry. i Vichtis. Projektet sammanhänger med det internationella samarbetsprojektet, som förverkligas tillsammans med Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö och Pyhäjärvi-institutets Hola Lake-projekt och Osby kommun i Sverige.


Bild:  Fiskmatsdagen ute i det fria vid Puumanni-vindskyddet 5-2019.

I västra Nyland har man långa traditioner när det gäller vattenvård: områdets mångsidiga vattendrag har vårdats i årtionden och arbetet har också på många håll gett bra resultat. Men det finns ännu plats för förbättringar när det gäller vattenkvaliteteten i sjöarna, eftersom vattnens ekologiska status inte är god över allt och rekreationsanvändningsmöjligheterna motsvarar inte användarnas förväntningar på grund av massförekomster av alger eller igenväxning. Områdets vattendrag har stor betydelse i vardagen för områdets innevånare och sommargäster och de skulle ha potential att producera en stor mängd närmat i form av vild fisk. Trots den stora mängden vattendrag utgörs endast 30 % av den fisk man äter av inhemsk fisk och av den andelen är största delen odlad fisk.

I Hola Lake Västra Nyland projektet satsar man på vattenvården sett ur ett sjöarnas fiskeperspektiv. Inom ramen för projektet stärker man de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringarna, stöder användningen av inhemsk fisk samt ökar kunskapen  om fiskbeståndens tillstånd i de olika objektsjöarna. Projektet erbjuder hjälp vid tillverkning och användningen av fiskeredskap ss. katsor, behandlingen av fisk samt tillredningen av fiskrätter. I Hiidenvesi och Lojo sjö reder man ut det hotade ålbeståndets tillstånd och i Enäjärvi i Vichtis stärker man rovfiskbeståndet genom att förbättra gäddans lekförhållanden. Hola Lake  Västra Nyland-projektet kompletterar för sin del resultaten från samarbetsprojektet ”HOLA LAKE – Utvecklandet av den övergripande vården av sjöarna”. Samarbetsprojektets övriga kumpaner fördjupar sig i hur man kan minska den yttre belastningen, vård av vattenvegetationen samt planktonsamhällenas betydelse för vattenkvaliteten.  Samarbetspartners inom projektet är Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-institutet, Osby kommun i Sverige. Hola Lake Västra Nyland förverkligas under åren 2017–2019 och som dess lokala samarbetspartner fungerar föreningen Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry.

Rapporter, publikationer och evenemang

Man kan läsa mera om projektet på Vesijärvis websidor.

Projektets finansiering

Projektet finansieras av Landsbygdens utvecklingsfond Leader-gruppen Ykkösakseli ry och Hiidenvesi sjös restaureringsprojekt.

Läs mera på finska

Jaana Pönni

Jaana Pönni

toiminnanjohtaja
verksamhetsledare
jaana.ponni(at)luvy.fi
0505751738

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet