Välj en sida

MUSKALAT

Åtgärder

I Karisåns vattendrag finns rikligt med fina tomma eller endast lite utnyttjade habitat för öringen. För att stöda och återinföra öringsstammen krävs aktiv utplanteringsverksamhet med yngel från vattendragets egen öringsstam. Av Karisåns vattendrags öring finns en kombinationsmoderfiskstam i Naturresursinstitutets fiskodlingsanstalt i Laukas.

Mjölkning av en Kariså-öring i fiskodlingsanstalten i Laukas hösten 2022. (LUKE / J. Hänninen)
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Fiskvägarna öppnades och inleddes med undersökning av fiskens vandring nedströms

Fiskvägarna öppnades och inleddes med undersökning av fiskens vandring nedströms

Under första dagen efter Valborgshelgen samlades Raseborgs stads servicemän och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga vid Billnäs och Åminnefors fiskvägar, för att öppna luckorna redan för fjärde gången. Denna gång utförde man samtidigt med öppnandet i Billnäs ändringsarbeten vid anläggningen, som kollar fiskens vandring nedströms, samt förberedde undersökningen av vandringen nedströms som hör ihop med detta.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet