Välj en sida

Hormajärvi restaureringsprojekt

Hormajärvi restaurering 2020–2022

Hormajärvi i Lojo är en sjö med klart vatten. I den nationella sjötypsklassificeringen klassas den som en liten eller medelstor sjö med låg humushalt. Eutrofieringen, som pågått i årtionden, och som lett till att blågrönalgsblomningarna har blivit vanligare samtidigt som vattnet blivit grumligare, sänker sjöns rekreationsvärde. Dessutom medför övergödningen, att levnadsmiljöerna för den hotade och fridlysta arten spädnajas krymper. I den senast publicerade klassificeringen av vattendragens ekologiska tillstånd klassades Hormajärvi sjös tillstånd som måttligt.

Man har för Hormajärvi sjö åren 2019–2027 uppdaterat en skötsel- och restaureringsplan, som man inom detta projekt har börjat förverkliga tillsammans med föreningen Hormajärviyhdistys ry. Under år 2019 följde an med effekterna av att man avbröt syresättningen samt funktionen hos en våtmark. Under år 2020 undersökte man fiskståndets och näringsvävens struktur samt fortsatte med att undersöka effekterna på vattenkvaliteten till följd av den avbrutna syresättningen. I mars 2021 höll man ett webbinarium gällande de uppnådda resultaten hittills och hörde sakkunniga berätta om syresättningen av sjön. Under år 2021 följer man fortsättningsvis med effekterna av pausen i syresättningen, utför en fiske-enkät samt granskar hur man kunde förbättra hanteringen av belastningen från avrinningsområdet samt planera en fortsättning på projektet på basen av en sammanställning av resultaten.

Om Hormajörvi sjö hittar du information på portalen Vattnenskvalitet samt på föreningen Hormajärvi-yhdistys ry:s hemsidor. På föreningens hemsidor har man samlat uppgifter om bl.a. undersökningar och åtgärder som gjorts under årens lopp.

Läs mera på finska

Jussi Vesterinen

Jussi Vesterinen

Position

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet