Välj en sida

Restaureringen av Hormajärvi sjö

Hormajärvi sjörestaureringsprojekt 2020–2022

Hormajärvi i Lojo är en sjö med klart vatten. I den nationella sjötypsklassificeringen klassas den som en liten eller medelstor sjö med låg humushalt. Eutrofieringen, som pågått i årtionden, och som lett till att blågrönalgsblomningarna har blivit vanligare samtidigt som vattnet blivit grumligare, sänker sjöns rekreationsvärde. Dessutom medför övergödningen, att levnadsmiljöerna för den hotade och fridlysta arten spädnajas krymper. I den senast publicerade klassificeringen av vattendragens ekologiska tillstånd klassades Hormajärvi sjös tillstånd som måttligt.

För Hormajärvi sjö har man en uppdaterad skötsel- och restaureringsplan för åren 2019–2027, vilken man i detta projekt har börjat förverkliga i samarbete med föreningen Hormajärvi-yhdistys ry. Under år 2019 följde man med effekterna av att man avbröt syresättningen samt funktionen i en våtmark (årsrapport 2019). Dessutom gav LUVY ett sakkunnigutlåtande gällande syrsättningen samt våtmarkens funktion. Under år 2020 kommer fiskbeståndens och näringsvävens uppbyggnad att undersökas.

Om Hormajörvi sjö hittar du information på portalen Vattnenskvalitet samt på föreningen Hormajärvi-yhdistys ry:s hemsidor. På föreningens hemsidor har man samlat uppgifter om bl.a. undersökningar och åtgärder som gjorts under årens lopp.

Katja Pellikka

Katja Pellikka

Position

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet