Sjundeå å 2030

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å

Projektet En livskraftig och hinderfri Sjundeå å (2019–2024) strävar såsom namnet säger efter ett bättre tillstånd i Sjundeå å, ett bevarande av naturvärden och levnadsmiljöerna, avlägsnande av vandringshindren samt främjande av rekreations- och nyttoanvändningen av vattendraget. För att nå dessa mål krävs, att man identifierar de olika problemområdena, planerar restaureringsåtgärderna och prioriterar samt utför långsiktigt restaureringsarbete i samarbete med de lokala operatörerna.

Sjundeå å-visionen och strategin bereddes i ett beredningsprojekt år 2018 (beredningsprojektets slutrapport). En livskraftig och hinderfri Sjundeå å – vattendragsvisionen 2030 godkändes under år 2018 i samtliga kommuner inom tillrinningsområdet och kommundirektörerna undertecknade ett 6-årigt samarbetsavtal 18.1.2019 i Sjundeå Bad. En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-projektet inleddes på allvar 1.1.2019. Projektet koordineras av LUVY.


Bild:  Samarbetsavtalet för Sjundeå å visionen undertecknadews 18.1. Undertecknare var kommundirektörerna  och LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.
Projektets finansiering

Grundfinansieringen för En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 -visionen är 888 000 € för tiden 2019–2024. Kommunerna beviljar årlig finansiering enligt följande: Sjundeå 60 000 €, Vichtis 40 000 €, Kyrkslätt 30 000 €, Lojo 10 000 € ja Ingå 5 000 €. LUVYs andel av grundfinansieringen är 3 000 € och talkoarbetets andel är årligen ca 5 000 €. Mot grundfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från bl.a. Nylands NTM-central.

Läs mera på finska

Sini Pöytäniemi

Sini Pöytäniemi

Position

projektipäällikkö, paikkatietosuunnittelija
projektchef, GIS expert
sini.poytaniemi(at)luvy.fi
04577500106

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet