Välj en sida

Sjundeå å 2030

En livskraftig och hinderfri Sjundeå å

Projektet En livskraftig och hinderfri Sjundeå å (2019–2024) strävar såsom namnet säger efter ett bättre tillstånd i Sjundeå å, ett bevarande av naturvärden och levnadsmiljöerna, avlägsnande av vandringshindren samt främjande av rekreations- och nyttoanvändningen av vattendraget. För att nå dessa mål krävs, att man identifierar de olika problemområdena, planerar restaureringsåtgärderna och prioriterar samt utför långsiktigt restaureringsarbete i samarbete med de lokala operatörerna.

Sjundeå å -visionen och strategin bereddes i ett beredningsprojekt år 2018 (beredningsprojektets slutrapport). En livskraftig och hinderfri Sjundeå å – vattendragsvisionen 2030 godkändes under år 2018 i samtliga kommuner inom tillrinningsområdet och kommundirektörerna undertecknade ett 6-årigt samarbetsavtal 18.1.2019 i Sjundeå Bad. En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-projektet inleddes på allvar 1.1.2019. Projektet koordineras av LUVY.


Bild:  Samarbetsavtalet för Sjundeå å visionen undertecknadews 18.1.2019. Undertecknare var kommundirektörerna  och LUVYs verksamhetsledare Jaana Pönni.
Projektets finansiering

Grundfinansieringen för En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 -visionen är 888 000 € för tiden 2019–2024. Kommunerna beviljar årlig finansiering enligt följande: Sjundeå 60 000 €, Vichtis 40 000 €, Kyrkslätt 30 000 €, Lojo 10 000 € ja Ingå 5 000 €. LUVYs andel av grundfinansieringen är 3 000 € och talkoarbetets andel är årligen ca 5 000 €. Mot grundfinansieringen ansöker man om tilläggsfinansiering från bl.a. Nylands NTM-central.

Läs mera på finska

Jaana Pönni

Jaana Pönni

verksamhetsledare

Anu Suonpää-Espinola

Anu Suonpää-Espinola

Position

Siuntionjoki 2030

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet