Välj en sida

Slutförda projekt

Slutförda projekt

LUVY har genomfört och koordinerat flera projekt under 2000-talet och flera av dessa projekt har redan hunnit avslutas. På dessa sidor har man kort sammanställt uppgifter om slutförda projekt.

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

Medborgarna kan meddela sina observationer gällande våtmarker och vattendragens tillstånd på elektroniska blanketter

LUVYs projekt Vattenbehandlingen i Västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME har man gjort en elektronisk blankett för skötseln och uppföljningen av våtmarker, med hjälp av vilken fastighetsägarna kan följa med tillståndet i våtmarken i sitt närområde. V i föreningen tar också gärna emot medborgarnas observationer gällande vattnens kvalitet och dessa kan man meddela på adressen ilmoitavedenlaatu.luvy.fi.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet