Välj en sida

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP

FRESHABIT LIFE IP är ett projekt som finansieras av EU:s LIFE-program, som löser omfattande miljöproblem. Projektet samlar på ett nytt sätt olika aktörer som påverkar tillståndet i vattendragen.

LUVY har uppgjort en plan för hur laxfiskstammarna och flodpärlmusslans livscykel i Karisåns vattendrag kan återställas och förstärkas. För att förverkliga denna plan är LUVY med i FRESHABIT-projektet som områdeskoordinator för Karisåns vattendrag.

Målsättning: Byggandet av Svartåns fiskvägar, räddandet av flodpärlmusslan samt återinförande av laxfiskstammarna

Tidtabell: 2016–2022

Finansiering: 20 miljoner €, Västra Nylands andel 1,3 miljoner €

Finansiär: EU:s LIFE-program 

Koordinering: Forststyrelsen (hela projektet)

Övriga aktörer: Karisåns delprojekt har dessutom finansierats av  Raseborgs stad, Lojo stad, Koskienergia Oy och  Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektkumpaner har dessutom varit Jyväskylä universitet och Naturresursinstitutet.

Översiktsplan för Svartådalen >>

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet