Välj en sida

Hola Lake Västra Nyland

Hola Lake Västra Nyland

Hola Lake Västra Nyland var ett allmännyttigt utvecklings- och samarbetsprojekt för vattenvården. Inom projektet stärkte de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringar, stödde användningen av inhemsk fisk samt utökar kunskapen om tillståndet i de utvalda sjöarnas fiskbestånd. De utvalda sjöarna var Hiidenvesi sjö, Lojo sjö,  och Enäjärvi sjö i Vichtis. Projektet förverkligade under åren 2017–2019 och som en lokal samarbetskumpan fungerade föreningen Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys Vesy ry. Projektet sammanhände med det internationella samarbetsprojektet, som förverkligade tillsammans med Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö och Pyhäjärvi-institutets Hola Lake -projekt och Osby kommun i Sverige.


Bild:  Fiskmatsdagen ute i det fria vid Puumanni-vindskyddet mai 2019.

I Hola Lake Västra Nyland projektet satsade man på vattenvården sett ur ett sjöarnas fiskeperspektiv. Inom ramen för projektet stärkade man de lokala operatörernas deltagande i sjörestaureringarna, stödde användningen av inhemsk fisk samt ökade kunskapen om fiskbeståndens tillstånd i de olika objektsjöarna. Projektet erbjudade hjälp vid tillverkning och användningen av fiskeredskap ss. katsor, behandlingen av fisk samt tillredningen av fiskrätter. I Hiidenvesi och Lojo sjö redde man ut det hotade ålbeståndets tillstånd och i Enäjärvi i Vichtis stärkade man rovfiskbeståndet genom att förbättra gäddans lekförhållanden. Hola Lake  Västra Nyland-projektet kompletterade för sin del resultaten från samarbetsprojektet ”HOLA LAKE – Utvecklandet av den övergripande vården av sjöarna”. Samarbetsprojektets övriga kumpaner fördjupade sig i hur man kan minska den yttre belastningen, vård av vattenvegetationen samt planktonsamhällenas betydelse för vattenkvaliteten.

I projektet publicerade en ny kartberättelse, där man har möjlighet att bekanta sig med vårdfiske i finländska och svenska sjölandskap. Mera information i meddelande.

Rapporter och publikationer

Slutrapporter från Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-säätiö  och Osby kommun i Sverige kan läsas pä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö websidan. Osby kommuns raport på svenska andra på finska.

Evenemang

 

Hola Lake -projekt, fådde delfinansiering från Ykkösakseli och Pomoväst Leader verksamhetsgrupperna inom Lantbrukets utvecklingsfond. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Vad säger våra kunder om LUVY?

Vad säger våra kunder om LUVY?

”Tekevät arvokasta ja tärkeää työtä ympäristön eteen.” -Risto Martti / Google-recensioner

Fullt hus under Hiidenvesi-kvällen – minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning och fiskbeståndet tillstånd i Hiidenvesi sjö huvudfrågor

Fullt hus under Hiidenvesi-kvällen – minskning av jord- och skogsbrukets vattendragsbelastning och fiskbeståndet tillstånd i Hiidenvesi sjö huvudfrågor

Hiidenvesi-kvällen fyllde onsdagen 4.3 helt auditoriet i Vichtis kommunkansli. Under tillfället presenterades metoder att minska belastningen från jord- och skogsbruk samt förbättra fiskbeståndets tillstånd i sjön. Eleverna från Ojakkala skola från Vichtis och Nyhkälä skola från Högfors gav färg åt kvällen genom bildkonstarbeten över undervattensvärlden och en tranåker.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet